Online – Moly.hu

Szabados György: Írások II.

.
A ​2011-ben elhunyt zeneszerző, zongoraművész életművét bemutató háromkötetes sorozatunk második kötete, amelyet a szerző még maga válogatott – és részben szerkesztett – kiadásra: számtalan korábban született vers közül kiragadva azokat, melyeket legfontosabbnak gondolt az elmúlt közel negyven év lírai terméséből. 

Hosszú vívódás és megfontolás után – eltérve eredeti szándékunktól – e kötet végleges szerkezetének kialakításakor úgy döntöttünk, hogy tiszteletben tartjuk a szerzői válogatást, és a közölhetőség tekintetében a személyes vállalást, ezért a szerző alapos, de nem végleges szerkesztési koncepcióját sem kívántuk megváltoztatni. Az általa kiválogatott összes verset közzé tesszük, mégpedig keletkezésük időrendi sorrendje szerint. A legőszintébb tisztelet és a legnemesebb szándék vezérelte döntésünket, de természetesen tisztában vagyunk azzal, ha a szerkesztési munka közepén nem következik be a szívszorító vég, bizonyára sok tekintetben más kötetet lapozgatna a Tisztelt Olvasó. 
Több szempont mérlegelése után így született meg ez a kötet, amely nemcsak költészet, de üzenet, korrajz, szellemi és művészi formáltság, amely megismételhetetlenül és tisztán rajzol mindent, ami sors, ember, hon, kor, szerelem, barátság, hit – időbeni és időn felül, földi vagy Égi szférákhoz tarozó. 
A kiadói szándék (amelyet ez a kötet is hűen reprezentál) a sorozat megjelentetésével egyértelmű: a zeneszerző, zongoraművész szellemi munkásságának méltatlanul takarásban maradt írott darabjait kívánjuk bemutatni az igényes olvasóknak.