Tóth János 1982 : Örökmozi – Short film (rövidfilm) – involved music by Szabados György

1982: Tóth János rövidfilmje: Örökmozi – részletek Szabados György szerzeményeiből

Recording Date:

1982, Objektív Stúdió

Időtartam (Time / Dauer):

0:40′ (Excerpt)

Örökmozi

Zenészek (Musicians / Musiker):

Szabados György

Short film (rövidfilm)
directed (rendező) by: Tóth János 1982
Film original 35mm known to exist, no digital copy so far

Note:
One of the musicians is Szabados

In the short film with title: ÖRÖKMOZI, Tóth János integrated parts of other films he made before like Csendélet, Poézis, Aréna, Ragyogás and Mozikép was integrated as part of Ragyogás as well. This 4 short films with summary title “Örökmozi” released at 7th April, 1983 in the hungarian cinemas.

 

MOZIKÉP
experimental film, 1976, 11 minutes
The film is a continuation of the director’s Study. In this study, refraction-optical, ultimately film-language experiments, in a kind of cinematic environment like the picture on the screen, are given new meanings.
Director, cinematographer: János Tóth
Composer: György Szabados
————-
MOZIKÉP
kísérleti film, 1976, 11 perc
A film a rendező Study című műhelytanulmányainak folytatása. A fénytörési-optikai, végső soron filmnyelvi kísérletek ebben a tanulmányban egyfajta mozi közegben, mint a vásznon megjelenő kép kapnak új, megfogalmazódó jelentést.
Rendező, operatőr: Tóth János
Zeneszerző: Szabados György

YEAR

Title

Label

1982 / 35mm

Örökmozi

Short film (rövidfilm)

Örökmozi (1982)
Operatőr: Tóth János, az MMA rendes tagja
A nyolcvanhetedik évében járó filmalkotó mozigépészként került kapcsolatba a „hetedik művészettel”, majd számos játékfilmünk zseniális operatőre volt, hogy emellett megteremtsen egy öntörvényű, képíró-képköltői életművet, melynek ez az összeállítás a csúcsa.

Az Örökmozi szerzői rövidfilm-összeállítás, a korábbi kisfilmek közül belekerült a Csendélet, a Poézis, az Aréna és a Shine.
„Tóth János olyan operatőr, akinek nem az operatőri munkáról, a film „képi oldaláról” van mondanivalója, hanem a filmről mint egészről, mint moziról. Önállóan is készített rövidfilmeket, s most négy munkájából összekomponált, teljes mozi-programmal lép a közönség elé.
(…)
Szellemileg, természetesen, kísérlet az Örök mozi, mert az anyag olyan képlékenységének kikísérletezésére irányul, amiben példaképe lehet a filmnek a zene; képi, dramaturgiai és zenei sémák nélkül próbál építkezni, közelíteni igyekszik egymáshoz a művészeteket. De „zongoradarabokból” áll az egész kompozíció, olyan etűdökből, amelyek azt célozzák, hogy az itt megszerzett tapasztalatot a továbbiakban vissza tudjuk kapcsolni a játékfilmhez; hogy többszólamú komplexitással lehessen játékfilmeket forgatni.
(…)
Ez a film lehetőséget kínál egy „cselekményen túli” dramaturgiára, arra szeretné ráirányítani a figyelmet, hogy az egyszólamú filmdramaturgia mellett egy másik, újfajta kifejezési mód is létezik, nagyobb csendekkel, nagyobb feszültségekkel, gazdagabb, érzékenyebb átmenetekkel, integráltabb formai és tartalmi építkezéssel. Mondjuk: a sejtés és a konkrétum határán van mindez. Arról van szó, hogy a film számára is hozzáférhetővé tegyük az ábrázolásnak azt a szféráját, amit más művészetekben különböző hangulati elemek, az irodalomban a leírás-körülírás, a zenében a téma kibontásának számos módja segítenek megvalósulni. De nem tudom, észreveszik-e, elutasítják vagy szeretik-e majd ezt a filmet, azt a javaslatot, amelyet előterjeszt… Hogy gyakorlatilag miképpen lehetne ezt a tapasztalatot fölhasználni játékfilmben? Ezerféleképpen…”(Csala Károly: Tóth János mozija (1982))

  Örökmozi (Wikipedia)
  Tóth János (Wikipedia)
  BMC – Program 16.09.2019 about short film made by Tóth János

Corrections and additions are welcomed – please contact webmaster: info@györgy-szabados.com