1997 április – 1998 január: Múltból vett jövő – 20 részes sorozat a Duna Televizióban. A műsorvezető, Szabó László Zsolt beszélgető partnerei: Dr. Balogh János & Dr. Szabados György 

Posted by Rudolf Kraus

Loading the player...
Loading the player...
Loading the player...

Loading the player...
Loading the player...
Loading the player...

Loading the player...
Loading the player...
Loading the player...

Loading the player...
Loading the player...
Loading the player...

Loading the player...
Loading the player...
Loading the player...

Loading the player...
Loading the player...
Loading the player...

Loading the player...
Loading the player...

Múltból vett jövő –
Beszélgetés az Ökológiáról  / Lesz-e holnap?

Az út a jövőnkbe c. sorozat folytatása. Az eredeti sorozat után pont egy évvel, 1997 áprilisában kezdték vetíteni.
Az utolsó részt 1998 január 11-én sugározták a Duna Televízióban. Szerkesztő, műsorvezető: Szabó László Zsolt, beszélgető partnerei: Dr. Balogh János és Dr. Szabados György

 Dr. Balogh János
  Búcsú Balogh János professzortól [In: Magyar Szemle, 2002. December]
 
Bogdán László: A holnap kárvallottjai [In: Háromszék, 1998.május 6., 3.old.]

Future taken from the Past / Die Zukunft entliehen aus der Vergangenheit” (Múltból vett jövő) –
Talking about ecology / Gespräche über die Ökologie (Beszélgetés az Ökolóiáról)
Shall we have a “tommorow”? / Werden wir noch ein “morgen” haben? (Lesz-e  / Lesz-e holnap?)

 

Part 1: “The earth-spacecraft and its captain / Das Raumschiff-Erde und sein Kapitän” (A földűrhajó és kapitánya)
Part 2: “The Copernican revolution / Die Kopernikanische Wende” (A kopernikuszi fordulat)
Part 3: “The honest history of the discoveries / Die aufrichtige Geschichte über die Entdeckungen” (A felfedezések őszinte förténete)
Part 4: “The Limits of Growing / Die Grenzen des Wachstums” (A növekedés határai)
Part 5: “The Village in the Jungle / Das Dorf im Urwald” (Az őserdei falu)
Part 6: “The Death of the Cropland / Der Tod des Ackerbodens” (A termőföld halála)
Part 7: “Murky waters / Trübe Gewässer” (Zavaros vizek)
Part 8: “Will the Earth become Venus? / Wird die Erde zur Venus werden?” (Vénusszá lesz-e a föld?)
Part 9: “Our crucial questions / Unsere unabdingbaren Fragen” (Húsba vágó kérdeseink)
Part 10: “A farewll to arms?! / Abschied von den Waffen?!” (Bűcsű a fegyverektől?!)
Part 11: “The new system of values at the turn of the millennium / Die neue Werteordnung am Jahrtausendwechsel” (Az ezredforduló űj értékrendje)
Part 12: “Belongs the 21st century to the Orient? / Gehört das 21. Jahrhundert dem Orient?” (A keleté – e a XXI. század?)
Part 13: “Is the New World still a new world? / Ist Amerika immer noch eine “neue Welt”?” (Űj világ-e még az űjvilág?)
Part 14: “Hungary’s ecological chances / Die ökologischen Chancen Ungarns” (Hazánk ökológiai esélyei)
Part 15: “Our biggest resource: the education / Unsere größte Ressource: Die Bildung” (Legnagyobb erőforrásunk – az oktatás)
Part 16: “Europe’s rebirth / Europas Wiedergeburt” (Európa űjjászületése)
Part 17: “Education of the people or training for the elite? / Bildung für alle – oder Ausbildung für eine Elite? (Népművelés vagy elitképzés?)
Part 18: “Dematerialization / Entstofflichung” (Anyagtalantítás)
Part 19: “Life calls us to account / Das Leben zieht uns zur Rechenschaft” (Kérdőre von az élet)
Part 20: “What shall be tomorrow? / Was wird morgen sein?” (Mi lesz holnap?)