KIADOTT KÖNYVEK – Szabados-tartalommal:

  1983: Jazz Studies ’83, No. 5. (a Petőfi Sándor Városi Művelődési Központ, Győr, Árpád út 44.sz. módszertani kiadványa) – interjúk, írások Szabados Györgyről 

   1986-87: Noglik, Bert: Klangspuren – Wege improvisierter Musik [Verlag Neue Musik Berlin, 1990. 10–38. oldal:  György Szabados: Forgotten Songs]  
  Bert Noglik – Elfelejtett énekek – Szabados György portréja

  1987:  Turi Gábor: Jazz from Hungary (Interconcert and the Association of Hungarian Musicians, Budapest, 1987)  

 1990:  Szabados György & Váczi Tamás: A zene kettős természetű fénye (tanulmányok, esszék)

 1999: Simon Géza Gábor: Magyar jazztörténet (Magyar Jazzkutatási Társaság Budapest, 1999. október)

 1999: Turi Gábor: A jazz ideje – Írások az improvizatív zene köréből (Osiris Kiadó, Budapest 1999)  

   1999: New Grove Dictionary of Jazz, – szótár két kötetben, 2002-ben három kötetre bővitve (Oxford University Press)  

   2000: The Essential Jazz Records (Max Harrison, Eric Thacker, Stuart Nicholson): – Volume 2: (Mansell Publishing Limited – 2000)    

   2002: Jazz Lexikon, a szócikk szerzője: Martin Kunzler (Rowohlt, November 2002)  

   2009: Reclam Jazzlexikon: a szócikk szerzője: Wolf Kampmann (Reclam 2009)  

 2011:  Turi Gábor: Jazz a várban – A gyulai jazzfesztiválok két évtizede (Kiadja a Gyulai Várszínház, Gyula, 2011) 

   2016: Yvetta Kajanová, Gertrud Pickhan und Rüdiger Ritter (Szerk.), Jazz From Socialist Realism to Postmodernism (Jazz a szocialista realizmustól a posztmodernig) Frankfurt: Peter Lang, 2016, pp. 83–103. / A vonatkozó fejezet: Szegedi Márton:  »Hungarian Free Jazz: Kompositions- und Improvisationsstrukturen in der Musik von György Szabados am Beispiel des Stückes ›The Wedding‹. (Magyar szabad jazz: kompozíciós és improvizációs struktúrák Szabados György zenéjében „Az esküvő” példáján bemutatva) 

   2018: Bicskei Zoltán: “A Szív Sorsa – A jazz és mi”

  2018: Könyvbemutató Budapesten: “The History of European Jazz – The Music, Musicians and Audience in Context”. A könyvben Turi Gábor irt egy fejezetet: Hungary – The Road to Independence, amelyben tárgyalja Szabados György szerepét a történésekben. 

  2019: Megjelenik John Gray könyve, amely többször említi Szabados György nevét: Creative Improvised Music: An International Bibliography of the Jazz Avant-Garde, 1959–Present (Black Music Reference Series; v. 9) (656 p., cloth). ISBN: 9780984413485, az African Diaspora Press kiadásában

   2019: SZABADOS – Ez az első könyv Szabados Györgyről és művészetéről, amely komoly intellektuális megközelítéssel és elfogulatlanul, kellően nyitott elmével foglalkozik a témával. Válogatta, szerkesztette és a rajzokat készítette Bicskei Zoltán.  (ISBN 978-615-5464-85-0, 220 oldal)

   2020: 30 év jazz – benne Turi Gábor: A szabadság zenéje c. cikke, Szabados említésével. [6.-15. oldal] (ISBN 978-615-01-0065-4, Készült a HTS-ART nyomdában 1000 példányban, 79 oldal), A Magyar Jazz Szövetség ingyenes kiadványa. Első közlés: Virginian Pilot/The Ledger Star, Norfolk, USA, 1991.

   2021: Mathias Bäumel, Grenzen erfahren. Erkundungen in Pannonien. Dresden: Verlag SchumacherGebler, pp. 13–14.

   2021: Timo Hoyer, Anthony Braxton – Creative Music. Hofheim: Verlag Wolke, pp. 346–347 & 412 – 413

  2022: Turi Gábor: „Magyar jazznapló”, 45 évet felölelő írások gyűjteménye. Külön fejezetet, 40 oldalt tartalmaz Szabados Györgyről (335-373. oldal). Gondolat Kiadó, ISBN 9786935562466

 2022:  Wolfram Knauer (Hg.) – ROOTS | HEIMAT – Diversity in Jazz: A kötet Havas Ádám előadását is tartalmazza, amelyben a 115-117. oldalon Szabados szerepével foglalkozik az önálló magyar free jazz eszmeiség kialakulása kapcsán. (német nyelven). Verlag Wolke – ISBN: 978-3-95593-017-2 

CIKKEK (1963 – 1986)

 1963: Gonda János: Két kritikai megjegyzés
                    [In: Jazz Studium ’83 – No.5]

 1965: Gonda János: Jazz (részlet)
                    [In: Jazz Studium ’83 – No.5]

 1972. október: Hegedős László: Botrány az Erkelben
                                      [In: Magyar Ifjúság] 

 1972. október 14.: Fejes László: Egy koncert tanulságai
                                            [In: Film színház muzsika]

 1973. február 23.: Simon Géza Gábor: A magyar jazzstílusért
                                            [In:
Magyar Ifjúság]

 1973. június 16.: Polai György: Free zene Nagykanizsán
                                         [In: Film színház muzsik] 

 1976: Gonda János: Free Jazz magyar folklórból
                    [In: Mozgó Világ, 1976/1]
                    [In: Jazz Studium ’83 – No.5]

 1980: Kovács Sándor: Korunk zenéje 80 I.
                    [In: Jazz Studium ’83 No.5]

  1980: Bicskei Zoltán: Szabados György zenéjének körülírása  

  1981. március: Tolnai Ottó: Megjegyezte egy nagy zeneszerző
                                      [In: Jazz Studium ’83 No.5]

 1981: Turi Gábor: Elsőrendű zenei élmény (Binder, Szabados)
                    [In: Hajdú-bihari Napló, 1981]
                    [In: Turi Gábor’s Website]   

 1982: Turi Gábor: Körkép a magyar jazzről XI. (Debreceni Jazznapok)
                    [In: Jazz, 1982/2]
                    [In: Turi Gábor’s Website]   

 1982: Váczi Tamás: Braxton Győrben
                    [In: Vigilia 1982/10.]
                    [In: Szabados György & Váczi Tamás: A zene kettős természetű fénye, 1990]               

 1982. május 8.: Szigeti Péter: Valami jazz Győrben
                                      [In: Film színház muzsika]

  1983. február: Bicskei Zoltán: Hallgatom a rádiót
                                     [In: Uj Symposion]

 1983: Turi Gábor: Alkotó fekete és fehér zene (Nemzetközi jazzest Győrött)
                    [In: Jazz, 1983/2]
                    [In: Turi Gábor’s Website]   

 1983: Turi Gábor: Egyéniségek és muzsikusok XII. (Debreceni Jazznapok)
                    [In: Jazz, 1983/3]
                    [In: Turi Gábor’s Website, 2016]   

 1983: Turi Gábor: Nagy Fekete Zene (Dzsesszkoncert Győrben)
                    [In: Hajdú-bihari Napló, 1983]
                    [In: Turi Gábor’s Website, 2016]

 1984: Turi Gábor: Adyton
                    [In: Jazz, 1984/1]
                    [In: Turi Gábor: A jazz ideje – Írások az improvizatív zene köréből (Osiris Kiadó, Bp. 1999)]
                    [In: Turi Gábor’s Website, 2016]

  1984: Bicskei Zoltán: Utóhangok a VI. Újvidéki Jazz Napokról  

 1985. december 21.: Illés Jenő: A küzdés szépsége
                                                [In: Film, színház, muzsika 1985/51. 22-23. oldal]

  1986: Váczi Tamás: Ez az élet melódiája (Szabados György második zeneakadémiai koncertje)
                    [In: Film, színház, muzsika 1986. január-június, 7.old.]

 1986: Turi Gábor: Kortárs kapcsolatok (Gonda, Szabados)
                    [In: Magyar Nemzet, 1986]

 1986: Turi Gábor: Jazz és kortárs zene (Gonda, Szabados),
                    [In: Jazz, 1986/2] 

 1986: Improvizáció, kreativitás, jazz (Zenei tábor Tatabányán)
                    [In: Magyar Nemzet, 1986]
                    [In: Turi Gábor’s Website]

CIKKEK (1987 – 2023)

 1987: Turi Gábor: Szabraxtondos
                    [In: Jazz, 1987/3]                    
                    [In: Turi Gábor’s Website]

 1988: Turi Gábor: A Szabad Zene Nyilvánossága (Szabados György és köre)
                    [In: Magyar Nemzet, 1988]
                    [In: Turi Gábor: A jazz ideje – Írások az improvizatív zene köréből (Osiris Kiadó, Bdp. 1999]
                    [In: Gábor Turi’s Website, 2016]

 1988. május 14.:  J. Király István: A hídon túl
                                        [In: Film, színház, muzsika, 1988/20. 28. oldal]

 1989. április 12.:  Hartyándi Jenő: Lezáratlan jegyzet
                                        [In: Jazz Studium, No. 14, 1989, 22-23.oldal]

 1989. május 20.:  J. Király István: Időzene
                                        [In: Film, színház, muzsika 1989/20. 18. oldal]

 1989. október 18.:  J. Király István: Szabados György misztériumzenéje
                                           [In: Hitel 1989/21.(okt.18.) 25.oldal]

 1989. december 13.: Horváth Gábor: Zene a szabadságmítoszról  
                                                [In: Népszabadság, 1989/12/13, 9.oldal]

 1991: Turi Gábor: Az események titkos története
                    [In: Hajdú-bihari Napló, 1991]
                    [In: Turi Gábor: A jazz ideje – Írások az improvizatív zene köréből (Osiris Kiadó, Bdp. 1999)]
                    [In: Turi Gábor’s Website, 2015] 

 1991: Turi Gábor: ’56 zenei emléke
                    [In: : Új Magyarország, 1991]
                    [In: : Jazz Forum No. 132, 1992 (English)]
                    [In: Turi Gábor: A jazz ideje – Írások az improvizatív zene köréből (Osiris Kiadó, Bdp. 1999]
                    [In: Gábor Turi’s Website, 2016]

 1991:  J. Király István: Belső honfoglalás
                     [In: Hitel, 1991/11, 53.old.]

 1996: Turi Gábor: Elfelejtett énekek
                    [In: Gramofon, 1996/2]
                    [In: Turi Gábor: A jazz ideje – Írások az improvizatív zene köréből (Osiris Kiadó, Bdp. 1999)]
                    [In: Turi Gábor’s Website, 2015] 

 1996: Turi Gábor: Az Adyton hangjai (Képek egy lemezkiadó életéből)
                    [In: Film, színház, muzsika, 1996]
                    [In: Turi Gábor: A jazz ideje – Írások az improvizatív zene köréből (Osiris Kiadó, Bdp. 1999)]
                    [In: Turi Gábor’s Website, 2016] 

 1996: Turi Gábor: Kézfogások a Fonóban
                    [In: Film, színház, muzsika, 1996]
                    [In: Turi Gábor: A jazz ideje – Írások az improvizatív zene köréből (Osiris Kiadó, Bdp. 1999)]
                    [In: Turi Gábor’s Website, 2016] 

 1997: Turi Gábor: Esték a Fonóban
                    [In: Új Magyarország, 1997]
                    [In: Turi Gábor’s Website] 

 1997: Kőbányai János: Koncert az erdélyi magyarok javára, Budapest
                    [In: 1988. június 4. – Kortárs 1997.7. szám]

 1998: Turi Gábor: Dzsessz magyarul
                    [In: Napi Magyarország, 1998]
                    [In: Turi Gábor’s Website] 

 1998. augusztus 4.: Merklin T.: A zene a kozmosz nyelve
                                              [In: Vas Népe] 

  2003: Turi Gábor: Szabados: Az esküvő
                     [In: Gramofon, 2003/2]
                     [In: Turi Gábor’s Website] 

 2004: Tharan Marianne: A zene, a világ és az ember
                    [In: Börzsöny népe]

  2005: Turi Gábor: Szabados-Mákó: A szépség szíve
                     [In: Gramofon, 2005/1]
                     [In: Turi Gábor’s Website] 

 2007: Bicskei Zoltán: Áldassék a magyari zene
                    [In: Parallel 2007/No.5]

  2008: Turi Gábor: Szabados György: Írások I. 
                     [In: Gramofon, 2008/3]
                     [In: Turi Gábor’s Website] 

  2009: A skatulyába nem zárható üstökös – Elekes Botond
                    [In: Magyar Műhely 2009.3.szám]

 2009: Turi Gábor: A Mester és a tanítványok (Epizódok a magyar szabadzenélés történetéből)
                    [In: Kalligram, 2009/4]

 2015. március: Polai György: Egy „talált tárgy” elé… – Szabados György előadása Nagykanizsán –
                                    [In: Szabolcs-szatmár-beregi Szemle]

 2017. május 13.: Turi Gábor: A jazz helyszínei – Szabados György háza
                                       [In: JazzMa]

 2021. január 28.: Erdélyi György: Jó orvos, ki nem andalítasz (Szabados György)
                                        [In: Napútonline]

 2021. június 6.: Tharan Marianne: Szabados György Nagymaroson
                                     [In: Nagymaros]

 2023. június 23.:  Turi Gábor: A zene és a szellem embere – Szabados György
                                       [In: Gramofon]

ESSZÉK ÉS EGYÉB IRÁSOK

  1980: Váczi Tamás: Korunk zenéje, 1980 (II.)
                    [In: Vigília 1981]
                    [In: Szabados György & Váczi Tamás: A zene kettős természetű fénye, 1990]

 1982: Turi Gábor: A nyolcadik évtized (A jazz Magyarországon)
                    [In: Kultúra és közösség, 1982]
                    [In: Rock évkönyv, Zeneműkiadó, Budapest, 1982]
                    [In: Turi Gábor’s Website]

  1983: Váczi Tamás: Előszó
                    [In: Jazz Studium ’83 No.5]
                    [In: Szabados György & Váczi Tamás: A zene kettős természetű fénye, 1990]

  1983: Váczi Tamás: Szabados György és az Adyton
                    [In: Jazz Studium ’84/1 No.7]
                    [In: Szabados György & Váczi Tamás: A zene kettős természetű fénye, 1990]

  198?: Granasztói György: Előszó
                    [In: Szabados György & Váczi Tamás: A zene kettős természetű fénye, 1990]

  1988: Bicskei Zoltán tanulmánya: Szabados György elfelejtett éneke
                    [In: Életünk c. folyóiratban, 1988/6]
                    [In: Jazz Studium, No. 14, 1989]

  1990: Kodolányi Gyula: A kormányzó halála (műhelytanulmány)
                    [In: Hitel, 1990. 3. szám p. 29-32]
                    [In: Jazz Studium, No.16, 1990]
                    [In: SZABADOS, 2019] 

  1995. április 24.: Ligeti György levelezőlapja Bicskei Zoltánnak a Homoki Zene CD-ről 

 1999: Turi Gábor: Szabados György és kora
                    [In: Napi Magyarország]

 1999: Simon Géza Gábor: A Szabados kérdés
                    [In: S.G.G. – Magyar jazztörténet (Budapest, 1999), A hivatalos modern jazzélet beindulása]

 1999: Kodolányi Gyula:  Szabados György hatvan éves – Lektori vélemény és kommentárok
                    [In: Magyar Szemle]

 2011. március 23.: Tölgyesi Gábor: Az útkereső nem hazudhat – A tiszta szív logikája és Liszt Ferenc példája · Kossuth-díjjal tüntették ki Szabados György zeneszerzőt
                                             [In: Magyar Nemzet, 2011.március 23. 15.old.]

  2011. július: Miklóssy Endre: A zenészfilozófus
                                 [In: Napút, 2012/01/01, 115-122.old.]

  2013: Papp Máté: Az óceán válaszol – Szabados György és a „szabados” jazz
                    [In: Új Forrás 2013. november]

 2014. július: Kodolányi Gyula: Emléktábla a Nap-házon
                                 [In: Elhangzott Nagymaroson]

  2014. október.: Retkes Attila: Avantgárd és nemzeti törekvések a modern magyar jazzben – 75 éve született Szabados György 

  2015. május 15.: Anthony Braxton szavai Szabados Györgyről

  2016. január 16.: Iván Csaba: A Jazz szerepe a mediawave fesztivál győri időszakában 1991-2009
                                         [In: Géza Gábor Simon: Magyar jazzkutatási konferencia (Bdp., 2016), 120-135.old]

  2016. április 17.: Szabó Sándor: Visszaemlékezésem a Mesterre, Szabados  
                                        [In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2016 (51. évfolyam, 1-4. szám)]

  2016. júliusHubert Bergmann: Egy letűnt kontinuum hangja – Szabados György improvizációiról (részlet)
                                [In: Magyar Szemle, #1/2018]

  2018. augusztus 31.: Bognár Ferenc: Szabados-zenéket hallgattunk az Adytonon 

 2019: Bicskei Zoltán:  Elfelejtett ének (Énekhang Szabados György életművében)  

 2019. augusztus 22.: Bognár Ferenc: Szabados zenei építkezése – közös zenehallgatás 

 2019. szeptember 10: Bognár Ferenc: Peter Kowald üzenete 

 2020. február: Bognár Ferenc: Még egyszer arról, hogy jazzt játszott-e Szabados? 

 2020. május: Én-telen sóhajtások – Bert Noglik írása Szabados Györgyről
                                  [In: Jazz Podium 5/6-2020]

 2020: Ajtai Péter tanulmányai: Szabados György és az ókori Kína zenefilozófiája & Adalékok Szabados és a kínai zenefilozófia kapcsolatához
                    [In: www.parlando.hu, 2020-6.]

 2020: Németh Péter Mikola Dante-zsoltára / G. Komoróczy Emőke
                     [Napút 2020/7.(szept) p.85-100.]

INTERJÚK

 2011. június: Gyógyító ember – Szabados Györgyről beszélget Kodolányi Gyula Antall Istvánnal
                                  [In:Szín 2012/5.(okt)]
                                  [In: Szabados György: Írások III. Szombathely, 2015]

 2012: Turi Gábor interjúja Grencsó Istvánnal: A szabad zenéléstől a zene szabadságáig
                    [In: Magyar Nemzet] 

  2014. december: Ráduly Mihály beszélget Grencsó Istvánnal: A lehullott morzsákat is fölcsipegettem  

  2014. december: Ráduly Mihály beszélget Benkő Róberttel: És akkor azt mondta, hogy most muzsikálunk… 

  2015-2016: Ráduly Mihály beszélget Dresch Mihállyal: Az útravalónak a magja bennünk is megvolt  

  2015. április: Ráduly Mihály beszélget Csányi Attilával  

 2015. május: Ráduly Mihály beszélget Grencsó Istvánnal, Benkő Róberttel és Molnár Csabával
                                  [In: JazzMa]

  2015. június: Ráduly Mihály beszélget Turi Gáborral: Elsősorban gondolkodóként áll előttem 

  2015. július: Ráduly Mihály beszélget Gonda Jánossal: „Mélyfúrással” a magyar zene gyökereihez  

  2015. február: Ráduly Mihály beszélget Bognár Bulcsúval: Nem a tagadást kell tagadni, hanem állítani kell 

  2016. április: Ráduly Mihály beszélget Bicskei Zoltánnal: Bármelyik megnyilatkozása rendkívül tömör volt. A mai szószátyár korban ez feltűnő volt 

  2016. október: Ráduly Mihály beszélget Szakcsi Lakatos Bélával: Azt mondta a Béla, hogy „nem igaz, hogy nem tudott zongorázni”!    

news_hu  2016. november 15.: Ráduly Mihály beszélget Kőszegi Imrével – Azt hiszik, hogy a jazz szabad zene, pedig nem!

PDF Download  2017. január: Interjú a „The World of György Szabados” honlap számára – Turi Gábor beszélgetése a webmesterrel.  

news_hu  2017. május 30.: Ráduly Mihály beszélget Kathy Horváth Lajossal – „Korszakalkotó vezéregyéniség volt, … magyar, magyar ősgyökér kortárs zenét játszott.

IN MEMORIAM

  2011. június 11.: Bicskei Zoltán: In Memoriam Szabados György
                                       [In: Szín 2011/3.(jún) old.41-43.]

 2011. június 11.: Zipernovszky Kornél: Meghalt Szabados György
                                       [In: Fidelio.hu]

 2011. június 14.: Tölgyesi: Egy világhírű független szellem 
                                       [In: Magyar Nemzet 2011/06/14, 15.old.]

  2011. június 16.: SZABADOS GYÖRGY ELŐTT TISZTELEGTEK A MEDIAWAVE ZÁRÓN

 2011. június 18.: Végh Alpár Sándor: Köznapló
                                       [In: Magyar Nemzet 2011/06/18, 29.old.]

 2011. június 18.: Hegyi Zoltán: MINDENZENE – A dzsessz és a világ
                                       [In: Magyar Nemzet 2011/06/18, 33.old.]

 2011. június 30.:  Sose felejtsétek el ezt a világot! – Szabados Györgyre emlékezünk
                                        [In: Magyar Színházi Portál]

 2011. június: Meghalt Szabados György
                                 [In: Fonó Budai Zeneház]

  2011. június: Elekes Botond: Néhány gondolat Szabados Györgyre emlékezve

 2011. szeptember: Sinkovics Ferenc: Szabados György őstudása
                                           [In: Magyar Hirlap, 2011/9, szeptember 3, 46.old.]

 2011. szeptember: In memoriam: György Szabados
                                           [In Gramofon, 2011/3] személyes visszaemlékezések

 2012. márc.15.:  Bata János: Búcsú három halottunktól
                                       [In: Aracs 2012/1. (márc.15.)]

 2013: Győrffy Ákos: Az események titkos története (próza)
                    [In: ÚJ FORRÁS 2013.9]

LEMEZBORÍTÓK

liner_notes GSPA1964F  1964: LP – Modern Jazz  Anthology 1964 – Gonda János  

liner_notes GSPA1975LPF  1975: LP – Az esküvő (1974) 

liner_notes GSP1983LPF-2  1983: LP – Adyton (1982) – Kőbányai János  

liner_notes GSPA1985F  1985: LP – Szabraxtondos (1984) – Bert Noglik 

liner_notes GSP1985LPF  1989: LP – A szarvassá vált fiak (1985) – Bicskei Zoltán 

liner_notes GSA1992B1  1996: CD – Elfelejtett énekek (1994) – Bicskei Zoltán 

liner_notes GSDA2001F  2000: CD – Az idő múlása (1998) – Brian Morton & Turi Gábor 

liner_notes GSPA1974F  2001: CD – Az esküvő  Jazz History 8 – Simon Géza Gábor  

liner_notes GSA2002F  2002: CD – GyőrFREE Műhely a MU Színházban (2002)   

liner_notes GSDA2003F  2004: CD – Triotone: Anthony Braxton / György Szabados / Vladimir Tarasov” (2003) – Stuart Broomer 

liner_notes GSP2005F  2005: CD – Elégia 1956: Új Dimenzió Műhely (2005)   

liner_notes GSPA1973F  2007: CD – Szabados Szextett – Baltás Zsoltár (1973) – GyőrFREE Műhely 

liner_notes GSA1987F  2007: CD – MAKUZ – Készülődés a Csatára (1987) – The Revelation of S.John 19/17-21

liner_notes   2007: CD – Vetettem Gyöngyöt (Világzene Magyarországon 1972-2006) (1985) – László Távolodó Marton

liner_notes GSPA2007F  2008: CD – Boldogasszony földje – Harangok (2007) 

liner_notes szabadosleandreborito  2011: CD – György Szabados – Joëlle Léandre: Live at Magyarkanizsa (2010) – Bicskei Zoltán 

liner_notes GSA2014F  2014: CD – Szabad Egyensúlyok (1988; 1992) – Bicskei Zoltán 

liner_notes   2020: CD – TENGRI – Mindenség – Szabados György & Kanalas Éva (1997) – Kanalas Éva 

BORÍTÓSZÖVEG MÁS MŰVÉSZEK  CD-JÉHEZ, LEMEZÉHEZ

liner_notes Derenges_Cover_Front  2015: CD – DERENGÉS (2015) – Grencsó Open Collectíve – Mihály Ráduly & Anthony Braxton

VIDEÓK

  1993: Jazzportrék II – Szabados György – dokumentumtöredékek (1993) – MEDIAWAVE Filmarchivum [A videó Czabán Györggyel, Fazekas Pállal, Hartyándi Jenővel és Grencsó Istvánnal készített beszélgetéseket tartalmaz.]

  2014. október 22.: „ Az események titkos története”, Tisztelgés Szabados György zeneszerző, zongoraművész emléke és az 1956-os forradalom előtt

  2015. május 5.: Grencsó István a Szabados emlékestről

  2014. július 13.: EMLÉKTÁBLA-AVATÁS SZABADOS GYÖRGY ZENESZERZŐ, ZONGORAMŰVÉSZ TISZTELETÉRE NAGYMAROSON

  2015: Grencsó István Szabados Györgyről

  2017: A Kárpát-haza őrei – Bicskei Zoltán filmrendező – Magyarkanizsa

  2019: Szabados György Nap – MMA – Vigadó, Budapest

 2020. február 18.: Bicskei Zoltán beszél a Szabados jelenségről a HírTV-ben

   2021. május 3.: Pozsár Máté előadása Szabados Györgyről [Magyar Művészeti Akadémia]

   2022. július 31.: Beszélgetés a Ravazdi esték keretében Rudolf Krausszal, a Szabados-honlap létrehozójával [Ravazd, Őrhegy u. 23-27.]

HANGFELVÉTELEK

  1992, dec. 26.:  Interjú Fazekas Pállal a Jazzkarácsonyon a budapesti Cserepes Házban.

VERSEK

 1979: Restár Sándor: Szabados György – Esküvő
                    [In: Ifjűsági magazin, 1979/10., 37.old.]

  200?: Németh Péter Mikola: Visszasejtesít.
                    [In: Németh Péter Mikola: Visszasejtesít, Budapest : Napkút K. : M. Műhely K. : Cédrus Műv. Alapítvány, 2008, 65.old.]

  2008: Chaconne : Szabados Györgynek / Halmai Tamás
                     [In: Műhely 2008/2. old.27.]

  2009, július: Szabados György 70
                                [In: Szín 2011/3.(júl) old. 1.]

  2011: Hangok: Szabados Györgynek / Villányi László
                    [In: Kortárs, 2012/1, 3. old.]

  2012 ?: Horváth Sándor: Halotti free versek [Homage a Szabados György zeneművész]
                               [In: YouTube misteralexander11, published 27.07.2012]
                               [In:
Horváth Sándor: Vissza a gyökerekhez, Kaposvár – Kárpát-medencei Újságírók Egyesülete, 2020, 47-49.old.]