Text Inlet Page 2:

Listening to The Sons Turned Into Stags
It hath been said the soul is Chaos
And Dante’s descent in Hell is but
Diving into the dark realm of Chaos.

The Lord’s ears are filled with silence.
The response of my dark shell’s ivory keyboard resounds in me to the calling beast of His eardrum.
On the road.
Deep clarion carry me away; then I am overwhelmed by sweeping mystery.
My brass-sounding self is fighting, I am enclosed in the troubled dance of sensations I am amissionary of fire.
Toll, death knell, toll till red-hot; for the screaming struggle of the brass is without avail, no use in the droning of dimness; the giant trap of clapping strings tosses me into silence.
Yet this is Silence, its first stage where the heart hears the piping birdsong of Heavenly Peace. I say silence; but this silence the frail rhythm of desire feed the seed to grow into sword blade grass…
The gates of the secret open, the soul steps forth and reveals itself to the Unknown.
Wells spurt out.
A farewell to the wounds of vanity, the clay encasement of the sould is torn open by long-forgotton sighs of its magma.
A breeze of farewell and a prayer.
The reconciliation of acceptance.
Then silence again.
The roaring happy feast of belonging peals forth, the ephemeral dance of joy flares up, then beneath it: the depth of fearful beginning calling, calling…..

The orchestra of the Lord is playing.
Move on, you tortured heart from the field of the Good mistakenly thought obtained: this is just a mirage. Set out on your last journey to the bright unknown. Carried away by gloomy Styx, vulnerably… The ivory keyboard of Desperation tolls in vain for you, all is covered, hidden by the last drought.
There is no return from here, only the Creator can decide who will survive His hammer.
Only a soul hotter than the melting pot of this furnace can survive; only if you give yourself up can you escape from the grasp of horror.
You can hear the breathing of the Lord…
And before the light of the Spirit shine up, the horrific stream of Darkness breaks through, the omnipotent law of Chaos would carry away everything, and in the rub-a-dub of the drummers of purgatory beating on your skin the mask of lies will burn on your face.
Stop!
Tear off your face” Wake up, Man! Your brass voice should ring clearly! Throw away the tentacles of falseness, else there is nothing any more. Step over your minute of existence, for the gate of Nothingness is but a step away. Heave yourself up where winds are not made of brass but of clear breath. Leave your frozen cocoon, take off your snake skin!

Do not break, heart, now at the end. Wail over what remained after us: the pool of suffering and sorrow.
You have reached the realm of the Spirit.
You are home here, you can be the most: the dust of Nothingness, bright speck of dust floating in a lightbeam – my son who has become a deer.
Stay and go on, Space is calling and keeping you, endless and eternal.
And this M U S I C.

Zoltán Bicskei

Borító belső 1. oldala:

A Szarvassá vált fiakat hallgatva
Mondták volt: a lélek Káosz
és Dante pokoljárása nem más,
mint alámerülése e Káosz sötét birodalmába.

Az Úr füle csönddel teli.
Lüktető dobhártyája hívó ütemére, fekete házam elefántcsont-billentyűzeténekválasza kondul bennem.
Indulni kell.
Mély harsonák ragadnak el, hogy rögvest rámbоruljоn mindent földúló rohamával a misztérium.
Viaskodik rézhangú énem, az érzékek zavart tánca bezár. Tüzek küldönce vagyok.
Kongj lélekharang – izzásig kongj! – mert hiába küzd visítva a réz, hiába zeng a homály, az óriás-сsаpdaként lecsattanó húrozat a csöndbe lök.
Ám ez mégiscsak az a Csönd már, annak еlsö köre, ahol a Mennyei Béke vékony cinegehangja visszhangzik а Szívben.
Csönd mondom, holott épp e Csöndbe nőnek esendő ritmusokon a vágyak-gyújtotta kardos fűtüszők…
Tárul a titkok kapuja és billenve mozdul benn a lélek, és kitárulkozva leszáll az Ismeretlen felé. Megnyílnak a kutak.
Búcsú ez a hívságok sebeitől, a lélek földburkát fölfеszítik magmája elfelejtett hatalmas sóhajtásai. Az elfogadom megnyugvása.
És újra Csönd.
S fölzúg a hovatartozás szelének boldog harang-ünnepe, az öröm oly rövid tánca kicsap, s alóla újfent a mély: a Kezdet félelmes sejtése, mely egyre beljebb hív;
Már hallani az Úr zenekarát.
Lépj tovább gyötrelmes szív a megszerzettnek vélt jó mezеjéről, ez még csak délibáb. Indulj utolsó utadra a fényes ismeretlen felé.
Kiszolgáltatottan sodródsz a styxi árral, hiába kondul éretted a Kétségbeesés csontbillentyűzete; elfed, eltemet mindent a végső aszály.
Innen nincs visszatérés, itt már csak a Tеremtő dönt, ki éli túl pörölуét. Itt csupán, eme izzó kohó olvasztótégelyénél forróbb lélek maradhat meg, az iszonyat préséből csupán az önmagát fölad­va megőrzi kerülhet ki.
Az Úr lélekzete hallik…
S mielőtt földerengne a Szellem fénye, a legmélyebb kútból még fölszakad a Sötét iszоnytató áradata, a Káosz óriástörvénye elragadni készül mindent, és a purgatórium ütőseinek bőrt szaggató pergőtüzében rád ég a hazugság összes álarca, a demagóg önáltatás.
Állj meg!
Tépd le arcodat! Ébredj meg Ember! Rézhangod tisztán csengjen! Dobd el hamisságod csap­jait, különben nincsen tovább! Lépj át e percnyi léten, hiszen lépésnyire a Semmi kapuja! Ru­gaszkodj el oda, ahol már nem a réz, hanem a tiszta lehelet szól. Bújj ki megdermedt bábodból, vesd le a kígуóbörödet!

Csak most a végén ne szakadj meg szív, hogy elsirathasd mi utánunk maradt: a tengernyi kint és bánatot.
Ahová érkeztél: a Szellem világa.
Itt, otthon, a legtöbb lehetsz: a Semmi porszeme, fényben lebegő fényes porszem -szarvassá vált fiam.
Maradj és indulj tova, hív és marasztal az űr, a végtelen és az örök.

És egy Z E N E.

Bicskei Zoltán

Dem Werk Die in Hirsche verwandelten Söhne zugehört:
Es wird erzählt, dass die Seele Chaos sei.
Und Dante’s Abstieg in die Hölle sei nichts Anderes,
als ins dunkle Reich des Chaos einzutauchen.

Gottes Ohren sind mit Stille gefüllt.
In mir erklingt die Antwort zum rufenden Pulsen seines Trommelfells aus dem dunklen Gehäuse meiner Elfenbeinklaviatur.
Es geht loss!
Tiefe Posaunen reißen mich mit, dann werde ich überwältigt vom alles umfassenden Mysterium.
Mein messing-klingendes Selbst kämpft dagegen an, ich bin eingeschlossen in den verstörenden Tanz der Sinne, ich bin Botschafter des Feuers.
Läute Totenglocke – läute, bis du rotglühend bist, doch der schreiende Kampf des Messings ist vergeblich, nutzlos die dröhnende Düsternis; die Riesenfalle aus aneinander klatschender Saiten – stoßen mich in die Stille.
Noch ist es die Stille, ihr erster Schauplatz, wo das Herz die zarte Vogelstimme des himmlischen Friedens vernimmt.
Ich rede von Stille, obwohl diese Stille den zerbrechlichen Rhythmus der Saat des Verlangens zu scharfkantigem Gras heranwachsen lässt…..
Die Tore der Mysterien öffnet sich, die Seele schreitet vorwärts und offenbart sich dem Unbekannten. Die Brunnen brechen auf.
Das ist der Abschied von den Wunden der Eitelkeiten; das tönerne Gefängnis der Seele wurde aufgebrochen von den lange vergessenen Seufzern ihres glühenden Feuerstroms.
Ein Hauch von Abschied und ein Gebet.
Die Aussöhnung durch Annehmen.
Dann wieder Stille.
Vor diesem wird das brausende Freudenfest der Zugehörigkeit eingeläutet, der Freudentanz der Vergänglichkeit flammt auf, dann erlischt er: aus den Abgründen des furchtbaren Beginns ruft es, ruft es…

Gottes Orchester erklingt.
Geh’ hinweg aus dem Gebiet des sogenannten “Guten”, das durch ein Missverständnis erworben wurde: dies ist nichts als eine Luftspiegelung. Schmücke dich zur letzten Reise ins strahlende Unbekannte. Davongetragen vom trüben Styx, schutzlos…, die Elfenbeinklaviatur der Verzweiflung spielt vergeblich für dich, alles ist zugedeckt, versteckt unter der endgültigen Dürre.
Von hier gibt es keine Rückkehr, einzig der Schöpfer kann darüber entscheiden, wer seinen “Hammer” überleben wird. Einzig eine Seele, die heißer ist als der Schmelztiegel dieses Hochofens kann hier überleben; nur wer sein Selbst aufgibt, kann dem Griff des Grauens entkommen.
Man kann das Atmen des Herrn vernehmen…
Und noch bevor das Licht des Geistes aufleuchten könnte, bricht der furchterregende Strom der Dunkelheit durch, das allmächtige Gesetz des Chaos würde alles mit sich fortreißen und im Trommelwirbel der Trommler des Fegefeuers, das auf deine Haut drischt, wird dir deine Lügenmaske vom Gesicht gebrannt.
Bleib stehen!
Reiß dir deine Maske ab! Erwache, Mensch! Deine Posaunenstimme sollte klar erklingen! Befreie dich von den Fangarmen deiner Falschheiten, sonst gibt es kein Weitergehen mehr! Überschreite deine “Eintagsfliegenexistenz”, da das Tor des Nichts nur noch einen Schritt weit entfernt ist. Erhebe dich dorthin, wo die Winde nicht aus dem Messing ertönen, sondern aus reinem Atem stammen. Schlüpfe aus deinem erstarrten Kokon, wirf deine Schlangenhaut ab!

Zerbrich nicht zum Schluss, mein Herz beim Wehklagen um unsere sterblichen Reste: dem Pfuhl der Leiden und der Sorgen.
Wo du angekommen bist, ist die Welt des Geistes.
Du bis hier zu Hause, du kannst ein Meister sein: ein Staubkörnchen des Nichts, ein im Lichterglanz schwebendes Staubkorn – mein Sohn, der du in einen Hirsch verwandelt wurdest.
Bleib’ – und gehe weiter, das Universum ruft und lädt dich ein ins Endlose, Ewige.
Und in diese MUSIK!

.
Zoltán Bicskei

Übersetzung von Tharan Marianne (Januar 2016)