CD Text Inside CD Case

That kind of improvisative musical language, which cleared the way for the present development of the living Hungarian musicality sounded first in two of the compositions of Szabados, in the Axe-Psalm (and in the Soldier music following it.) The pieces won the Free Musical Grand Price of the San-Sebastian Festival in 1972 after the scandalous premier in Hungary at Erkel Theatre, there has not been made any professional record so far. Our publication is made on the grounds of a contemporary amateurs record.

CD Text Inside Cover:

There is the first piece of a new methodical series, initiated by the „GyörFREE“ Workshop in your hands, kind music-lover: The aim of our series is: to save, to make common property and searchable that monumental musical matter, which has been born in Hungary during the former years from the performances, sounding events, unpublished records of improvisative (free) music, mostly surviving by private recordings.

With this methodical series we wish to help the retrospection to the mentioned Hungarian musical movement – with international importance of the decades past; the spreading effect of which we can experience now in the sounding of the contemporary Hungarian music as well. We call the world of all the compositions, formations, concerts of the given age on the basis of documents, which were judged for unfair reducing to silence by the culture-political warfare of the decades past, consequently to be conscious of these organically growing processes, living wonderfully as a diving-stream for the people of the our age has been almost impossible till now. The “GyörFREE” Workshop has been a committed supporter of the preservation and handing down of the high-class values of art, of creators and of humanity transmitted by the extatical sounding of improvisative music with its former activity and publications in the last years as well. We want to say thanks here for all the people, who recorded and preserved these unrepeatable musical moments with the technical opportunities of the given age, and put them at our disposal as the basic of our publications.

GyörFREE Mühely

Szöveg a CD doboz belső oldalán:

Szabados két kompozíciójábаn, а Baltás Zsoltár-ban (majd az ezt követő Kаtonazenében) szólalt meg először az az improvizatív zenei nyelvezet,
amely utat nyitott az élő magyar zeneiség jelen kibontakozásának.
А darab 1972-ben elnyerte a San-Sebastian-i Fesztivál Szаbad (Free) zenei nagydíját.
A botrányos magyarországi bemutatót követően (Erkel Színház),
a darabról nem készült professzionális felvétel.
Kiadványunk egy korabeli amatőr felvétel alapján készült.

Szöveg a CD borító belső oldalán:

A GyőrFREE Műhely által kezdeményezett új módszertani kiadvány sorozatindító darabját tartja kezében a tisztelt zenehallgató. A sorozat célja: megmenteni, közkinccsé és kutathatóvá tenni azt а monumentális zenei anyagot, amely az elmúlt évtizedekben a Magyarországon született improvizatív (szabad) zene előadásaiból, hangzó eseményeiből, kiadatlan felvételeiből, jobbára magánfelvételek révén fennmaradt.
Jelen módszertani sorozatunkkal segíteni kívánjuk a visszatekintést az elmúlt évtizedek e nemzetközi művészi jelentőségű zenei mozgalmára Magyarországon, amelyek továbbélő terebélyesedését a mai magyar zene megszólalásában is immár megtapasztalhatjuk.
Szándékunk, hogy a dokumentumok alapján, az e közben született mindazon zenék, formációk, hangversenyek világát megidézzük, amelyeket az elmúlt évtizedek kultúrpolitikai hadviselése méltatlan agyonhallgattatásra ítélt, s melynek következtében a ma emberének a magyar zenekultúra e búvárpatakként is csodálatosan élő, organikusan burjánzó folyamataira rálátni eleddig szinte lehetetlen volt.
A GyőrFREE Műhely eddigi tevékenységével és kiadványaival az elmúlt években is elkötelezetten szolgálta az improvizatív zene által közvetített magasrendű művészi, alkotói és emberi értékek megőrzését és továbbadását.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik e megismételhetetlen zenei pillanatokat a kor adott technikai lehetőségeivel rögzítették, megőrizték és kiadványaink alapjául rendelkezésünkre bocsátották.

GyőrFREE Műhely

CD Text auf der Innenseite der CD Verpackung 

Diese Art von Improvisation Musiksprache, die den Weg ebnete für die Entwicklung der lebendigen ungarischen Musikalität der Gegenwart erklang zum ersten Mal in zwei Kompositionen von Szabados: im Baltás Zsoltár (Beil Psalm) und in dem Katonazene (Soldatenmusik), das darauf folgte. Für diese Stücke gewann er den Free Musik Grosspreis des San Sebastian-Festival im Jahr 1972 nach der skandalösen Premiere im Erkel Theater in Ungarn. Dort wurde keine professionelle Aufnahme gemacht. Diese CD ist einer damaligen Amateuraufnahme zu verdanken.

CD Text auf der Innenseite des Covers der CD 

Die CD ist die erste Aufnahme der neuen methodischen Serie, die dank der Initiative der  GyőrFREE Workshop herausgegeben wird. Das Ziel unserer Serie ist für die Allgemeinheit Schätze zu retten und das monumentale Musikwerk zusammen zu suchen, dass in Ungarn geboren wurde während der letzten Jahre: aus den Aufführungen, Soundevents, nicht herausgegebenen Platten von Freier Improvisationsmusik, die alle nur auf privaten Aufnahmen überlebt haben. Wir wünschen uns mit dieser methodischen Serie an die schon erwähnte ungarische Musikbewegung zu erinnern – die die letzten Jahrzehnte an internationaler Bedeutung gewonnen hat: den sich ausbreitenden Erfolgskurs können wir nun auch für die zeitgenössischen ungarischen Musik beobachten.

Auf der Basis von Dokumenten nennen wir alle Kompositionen, Gruppen, Konzerte der vergangenen Zeit die unfair verurteilt wurden, zum Schweigen gebracht worden waren von der kulturpolitischen Kriegsführung der vergangenen Jahrzehnte, damit die Menschen unserer Zeit – sich dieses organisch wachsenden Prozesses bewusst werden können und in diesen wunderbaren Strom eintauchen können – denen es bis jetzt noch unmöglich war. Die GyőrFREE Workshop hat mit ihrer bisherigen Tätigkeit und ihren Veröffentlichungen dem Ziel der Bewahrung und Weitergabe der durch die improvisative Musik hervorgebrachten hochrangigen künstlerischen, schöpferischen und menschlichen Werte auch in den vergangenen Jahren engagiert gedient. Wir wollen hier an dieser Stelle allen Menschen danken, die diese unwiederholbaren musikalischen Augenblicke aufgenommen und bewahrt haben mit den technischen Möglichkeiten der jeweiligen Zeit und sie uns als Basis für unsere Veröffentlichungen zur Verfügung stellten.

GyőrFree Workshop (Translated by Marianne Tharan, April 2016)