CD Text Inside CD Case

And I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great God;

That ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great.

And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war against him that sat ont the horse, and against his army:

And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.

And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth: and all the fowls were filled with their flesh.

The Revelation of S.John the Devine 19/17-21.  / New English Bible

Szöveg a CD doboz belső oldalán:

„És láték egy Angyalt állani a Napban, aki kiálta nagy szóval ezt mondván minden madaraknak, melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jöjjetek el és gyűljetek egybe a nagy Istenek vacsoráján;

Hogy egyétek а Királyokпak húsokat, a Hadnagyoknak, az erőseknek húsokat, a lovaknak és azon ülőknek húsokat és minden szabadosoknak és szolgáknak, kicsinyeknek és nagyоknаk húsokat,

És látám, hogy ата feпevаd és а Földnek királyai és azoknak seregeik egyesültek, hogy viaskodjanak az ellen aki a lovon ül vala és az ő serege ellen.

És megfogattaték a fenevad és ő vele együtt ama hamis Próféta, aki csudákat tett vala ő előtte, mellyekkel elcsalta azokat akik a fenevadnak bélyegét felvették vala, és akik imádták annak képét, és vеttetéпek eleveпeп ők ketten a kénkővel égő tüzes tóba.

És а többi megöletének a lovon ülőnеk fegyverével, mely az ő szájából származik vala, és minden madarak megelégedének azoknak húsokkal.

János jelеnésekről 19/17-21.

Text auf der Innenseite des Covers

Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme allen Vögeln, die in der Höhe des Himmels fliegen: “Kommt und versammelt euch zum großen Mahl Gottes.”

Damit ihr das Fleisch der Könige verzehrt und das Fleisch der Hauptleute und das Fleisch der Mächtigen und das Fleisch der Pferde und auch derer, die auf ihnen sitzen und das Fleisch aller Menschen, egal ob frei oder gebunden, egal ob klein oder groß.

Und ich sah das “Untier” und die Könige der Erde und ihre Armeen, die sich versammelt hatten, um Krieg zu führen gegen den, der auf dem Pferd saß und gegen sein Heer.

Und das “Untier” wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet der vor ihm Wunder gewirkt hatte, durch welche er das Zeichen des “Untiers” erhalten hatte – und die, die sein Bild anbeteten. Diese beiden wurden lebendig in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte.

Und die übrigen wurden von dem der auf dem Pferd saß mit dem Schwert erschlagen, das aus seinem Mund hervorkam; und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch.

Johannes Offenbarung 19/Verse 17-21 (Neue Englische Bibel)