2001:

Győri Jazz Esték II. 2001. – GyörFREE Mühely / HCD 198

c_107_front_a

2001:

Győri Jazz Karácsony – 2001.: Szabados – Németh – Babits – Nesztor / HCD  

tray

2002:

Szabados György szóló – Mediawave, 2002. – GyörFREE Mühely / HCD 232-3

CD Cover_Front_109

2002:

GyőrFree Jazz Esték XI. 2002. – Szabados György & Miklós Mákó Duó, GyőrFREE Szabadzenei Műhely / HCD

CD Front

2002:

GyőrFREE Műhely a MU Színházban (2002) – GyőrFREE Műhely / HCD 233

FÜLSZÖVEG:   en_hu_ge

Szöveg a CD borító belső oldalán:

A GyőrFree Műhely a zenei hаgyománуоk fundamentumán és az elsőrеndű fontosságú improvizativitás mentén születő új zene bábáskodója kíván lenni az ezredfordulón. Szervező, műhelyteremtő, hangversenyrendező és lemezkiadói tevékenységével ezt a célt igyekszik szolgálni.

Elsőrendű feladatának tartja ezért, hogy kivált műhely-szerű rendez­vényeivel a megújuló kulturális élet egyik művészeti központjává váljon, az ott alkotott műveket megőrizze, gondozza és ismertté tegye. A felvett zenei és más hangzó anyagok feldolgozásához segítséget nyújtson, az ehhez szükséges feltételeket megteremtse és ennek érdekében alkotó kapcsolatokat hozzon létre.

A GуőгFrее Műhely abban a hitben munkálkodik, hogy tevékenysége a legnemesebb ügyet szolgálja: az ember és a zeneművészet kultikus megújulását.

 

2002:

Győrfree Szabadzenei Műhely – 2002. cd-VI. – MU Színház – Győrfree – Fesztivál (2002) – GyőrFREE Műhely / HCD 233-6

2002:

Győrfree Szabadzenei Műhely – 2002. cd-VII. – MU Színház – Győrfree – Fesztivál (2002) – GyőrFREE Műhely / HCD 233-7

2003:

I. Győri Improvizatív- és Szabadzenei Fesztivál, 2003 – GyőrFREE Műhely / HCD

2003:

Braxton-Szabados-Tarasov Trió – Győrfree Műhely / HCD 270/1

braxtonszabados_front

2004:

Szabados György Magyarkanizsán, 2004 – GyőrFREE Műhely / HCD

Magyarkanizsa, 2004_hcd_300_f.

2007:

Szabados Szextett (1973) – GyőrFREE / HCD 346

FÜLSZÖVEG:    en_hu_ge

Szöveg a CD borító belső oldalán:

Szabados két kompozíciójábаn, а Baltás Zsoltár-ban (majd az ezt követő Kаtonazenében) szólalt meg először az az improvizatív zenei nyelvezet,
amely utat nyitott az élő magyar zeneiség jelen kibontakozásának.
А darab 1972-ben elnyerte a San-Sebastian-i Fesztivál Szаbad (Free) zenei nagydíját.
A botrányos magyarországi bemutatót követően (Erkel Színház),
a darabról nem készült professzionális felvétel.
Kiadványunk egy korabeli amatőr felvétel alapján készült.

Szöveg a CD borító belső oldalán:

A GyőrFREE Műhely által kezdeményezett új módszertani kiadvány sorozatindító darabját tartja kezében a tisztelt zenehallgató. A sorozat célja: megmenteni, közkinccsé és kutathatóvá tenni azt а monumentális zenei anyagot, amely az elmúlt évtizedekben a Magyarországon született improvizatív (szabad) zene előadásaiból, hangzó eseményeiből, kiadatlan felvételeiből, jobbára magánfelvételek révén fennmaradt.
Jelen módszertani sorozatunkkal segíteni kívánjuk a visszatekintést az elmúlt évtizedek e nemzetközi művészi jelentőségű zenei mozgalmára Magyarországon, amelyek továbbélő terebélyesedését a mai magyar zene megszólalásában is immár megtapasztalhatjuk.
tovább...

Szándékunk, hogy a dokumentumok alapján, az e közben született mindazon zenék, formációk, hangversenyek világát megidézzük, amelyeket az elmúlt évtizedek kultúrpolitikai hadviselése méltatlan agyonhallgattatásra ítélt, s melynek következtében a ma emberének a magyar zenekultúra e búvárpatakként is csodálatosan élő, organikusan burjánzó folyamataira rálátni eleddig szinte lehetetlen volt.
A GyőrFREE Műhely eddigi tevékenységével és kiadványaival az elmúlt években is elkötelezetten szolgálta az improvizatív zene által közvetített magasrendű művészi, alkotói és emberi értékek megőrzését és továbbadását.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik e megismételhetetlen zenei pillanatokat a kor adott technikai lehetőségeivel rögzítették, megőrizték és kiadványaink alapjául rendelkezésünkre bocsátották.

GyőrFREE Műhely

2007:

Készülődés a Csatára (1987) – GyörFREE / HCD 347

FÜLSZÖVEG:    en_hu_ge

Szöveg a CD borító belső oldalán:

„És láték egy Angyalt állani a Napban, aki kiálta nagy szóval ezt mondván minden madaraknak, melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jöjjetek el és gyűljetek egybe a nagy Istenek vacsoráján;

Hogy egyétek а Királyokпak húsokat, a Hadnagyoknak, az erőseknek húsokat, a lovaknak és azon ülőknek húsokat és minden szabadosoknak és szolgáknak, kicsinyeknek és nagyоknаk húsokat,

És látám, hogy ата feпevаd és а Földnek királyai és azoknak seregeik egyesültek, hogy viaskodjanak az ellen aki a lovon ül vala és az ő serege ellen.

És megfogattaték a fenevad és ő vele együtt ama hamis Próféta, aki csudákat tett vala ő előtte, mellyekkel elcsalta azokat akik a fenevadnak bélyegét felvették vala, és akik imádták annak képét, és vеttetéпek eleveпeп ők ketten a kénkővel égő tüzes tóba.

És а többi megöletének a lovon ülőnеk fegyverével, mely az ő szájából származik vala, és minden madarak megelégedének azoknak húsokkal.

 

János jelеnésekről 19/17-21.

2007:

„…DE SZÉPEN SZÓL A NAGYHARANG” – Győrfree Műhely Fesztivál a MU Színházban 2007/1 (2007) – GyőrFREE 2007 – CD 1 / HCD

Cover_Front

2007:

„BALTÁS ZSOLTÁR” – SZABADOS GYÖRGY ÉS A MAKUZ – Győrfree Műhely Fesztivál a MU Színházban 2007/2 (2007) – GyőrFREE 2007 – CD 2 / HCD

2007:

Győrfree Műhely Fesztivál a MU Színházban 2007/3 (2007) – GyőrFREE 2007 – CD 3 / HCD

2009:

Győrfree Szabadzenei Műhely a MU Színházban (2009) – GyőrFree Műhely

2011:

„VIRRASZTÁS” Szabados György emlékére és tiszteletére, Fonó Budai Zeneház (2011. június 30.)  – Győrfree Műhely

2011-06-30_virrasztas-fono_program_front

201?:

In Memoriam Szabados György – Live album by Ernő Dohnányi Symphony Orchestra (2011) – GyőrFree Műhely CD

“Szabados György emlékére” a CD címe, amelyen a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar a nemrég elhunyt Szabados Györgynek állit emléket két Szabados kompozícióval:

1) Idő-zene
2) Három ének (kantáta Babits Mihály verseire)

2014:

Free Balance (Szabad Egyensúlyok) (1988; 1992) – Győr FREE Műhely

FÜLSZÖVEG:   en_hu_ge

Madárdalok csönddel szaggatott drámafolyamaként indul ez a lemez és az Égi lét boldog magára találásával zárul, hogy kozmikus története rejtélyes regévé formálódjon szívünkben. Mégsem ez a hihetetlenül szabadnak érzett ám biztos „zenei szövet” az ami megszólít bennünket, hanem a megszenvedett !ét fenséges harangzúgása. Az а sajátos megszólalás, ritmus-érzet-titok, az a mindent lеbíró életerő, ami Szabadoson keresztül zengett. A Mindenség е magyari rejtélye mindünké lett általa. Pontosabban lehetett volna. De nem kellett. Lehetne. De még mindig nem kell. Mindez két évvel Szabados György átváltozása után immár korongba vésett emlékmű. Így már nem 61. Csak mint а kor, a kortársak adóssága az ismét elnémult Mindenség-rejtéllyel szemben. Pedig hát ő maga is sokszor idézte: „Minden reggel az Örökkévalóság kezdődik”.

Bicskei Zoltán