ÁLOM HAVA – DÍSZBEMUTATÓ ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ – Bicskei Zoltán filmje Szabados György zenéjével – 2017. március 30. 18:00 – 20:30

Posted by Rudolf Kraus

1680-nak Álom havában /december archaikus neve/ pár rongyos vánszorog a fehér havon. A török dúlásban kiürült Bácska pusztaságán több napi járóföldre sehol senki. A történet indulásakor három embercsoport különös bemutatkozó „rítusát” látjuk a fehér végtelenben. Egyenként érkeznek a boltozat nélküli, romjaiban is monumentális Pusztatemplom falai közé. A török fogságból szabadult Deák, Sánta és Félszemű rég vesztett otthonát és helyét keresné. A hosszú fogság alatt kialakult egymást fojtó szoros kötelékben terveznek új életlehetőséget: a tett bűvöletében élő rokkant katona, a tudáshívő ideák rabja Deák és szolgájuk, a földközeli Félszemű. A romok közt, a görcsöket fölöldó, melegítő tűznél az éh csillapodásával mindenkiből fölbuggyan saját vágy álma. A változó belső képzelet illetve az önmagukról téves képzettel élő emberek közt elfojott dráma alakul és időnként erőszak villan. Múltjukkal ismerkedünk, egyéni tragédiáikkal. A szereplők többsége árvaságban él a világból kiszakítottan, öntudatlan tépettséggel pusztítva maga körül.

 

A romtemplomba érkezik a rejtélyes titkokat őrző Öreg táltos, és vele a rettegésben élő, finom idegzetű Lánya is. Az Öreg pár mondattal világokat nyit. Vetni való magok szétosztásával próbálja új életre indítani – és egyben tartani – a társaságot, de e tette is csak a megosztó erőket hívja elő a magukkalsem békélő emberekből.
Rövid időre egy másik, énekes táltos érkezik a tűz mellé. Keserű és kiábrándult, rég feladta önnön feladatát. Vadul kopogó facimbalmának szárnyalása mégis mindenkiben megmozgatja a lelket.
Egy-egy gyötrő pillanatban a szereplőknek pont e furcsa, boltozat nélküli templomrom villant új lehetőségeket.
Az önmagával is kíméletlen Sántában érik meg elsőként egy új szerep: mindenáron apa lenni, fellelni az elveszett gyermekét. Korábbi vágyait odahagyva megszállottsággal indul fia felé. A Deák, közösségépítő feladata természetét nemismervén, béna lélekkel évődik, – szellemi éretlensége okán – egyre mélyebb tanácstalanságban. Pusztulása kivédhetetlen.
A történet menetét nemcsak a szereplők múltjainak villanásai, de a befelé révülő Deák három látomása is megszakítja. Elsőként Mátyás király jelenése, ki sikeres földi uralmát a Mennyekben immár kudarcként fájlalja s a szív művelését, egy új boltozat építését tartaná követendőnek.
Másodikként László király, aki országa elleni árulásának tartja, hogy uralma alatt a lélek tisztaságát tartva elsőbbnek elhanyagolta a földi uralkodást.
Harmadikként Attila király jelenik meg, aki az arché elfeledett ősi egységét mutatja föl az újidők tükrében. A távlatos idők nagy folyamát rajzolja föl reményként.
A filmben többször utalnak egy Csodabaltára. A film végén kiderül, hogy az Öreg táltos rejtegeti.  Őseitől kapott feladatának egyike a balta továbbadása, de sem erre, sem a Lánya őrzésére nem talál megfelelőt maga körül. Halála közeledtével a baltát mégis a legszellemiesebbre, a Deákra bízza. De a balta csodája nem mutatkozik, ehhez az emberi méltóság, igaz tettek kellenének. A Csodabalta, mint remény és lehetőség vonul végig a filmen. Tett és hit formálódik a kiürült, új életet, új civilizációt követelő pusztaságban, de a megvalósulása itt, az boltozat nélküli Aracs pusztatemplomban, a sérült emberek gyengeségén elbukik.
Az önmagukat a kimerülésig és a másik megsemmisítésén át kereső, állandóan vívódó szereplők, a magába mélyedő Deák kivételével, elindulnak vélt céljaik felé. A réten elsőként az Öreget öli meg kapzsiságában, a „véletlen” segedelmével a Félszemű. Megerőszakolja annak Lányát, majd további magokat keresve visszatér a romhoz ahol dühödt sértettségében, sebzett ösztönnel végez a gondolataiban keresgélő Deákkal is. A Deák utolsó látomásában nevelőapja, az egykori aracsi pap jelenik meg, aki az Öreg táltos sugallatát erősítve, a végső nyugalomba segíti a Deák lelkét. A teljesen magára maradt, félelmében szinte félholttá vált Lány az, aki eltemeti a holtakat és magához veszi a Csodabaltát.
A film zárórészében a vakító, nyári Sóskopó szikes pusztaságán vánszorog a teljesen összeomlott. Félszemű, árva kóróként sodorja kiürült lelkét a szél. A fölvérzett, rátelepülő mocskosság terhe alatt, öntudatlan a megváltó halált keresi. Találkozása a Lánnyal és a Sánta meglelt fiával lesz mindannyiuk megmérettetése. A legtöbbet szenvedett Lány áldozathozatala, az újrainduló élet természetes egyszerűdége, és a fiatal fiú nagyvonalúsága lesz átváltozásuk, illetve a jövő záloga. Egy mégis megújuló életé a végtelen sík óriásinak tűnő boltozata alatt. A pusztai kórók Életfája mellett.

 

Rendező: Bicskei Zoltán
Forgatókönyvíró: Bicskei Zoltán
Dramaturg: Fonyódi Tibor
Operatőr: Jovan Milinov

Szereplők: Szilágyi Nándor, Kovács Frigyes, Tóth Anita, Barkó György, Horváth Csaba, Mercs János, Székely B. Miklós, Dánielfy Zsolt

Duna World TV:
2017. március 25. szombat 16:15 – 17:15

.

A filmben a következő Szabados György zeneszámok szólalnak meg:

Szabados György: Három ének /Babits Mihály verseire/,
előadja: Dohnányi Ernő zenekar, vezényel: Hollerung Gábor  / 3:00 min.
Felvétel a Győrfree módszertani kiadványából. 

Szabados György és a MAKUZHomoki zene/Sand music
Holtág  / 3:00 min.

Adyton editing

Szabados György: Az események titkos története/The Secret History of events….:
musicians: Szabados György-zongora, Kobzos Kiss Tamás-ének, Dresch Mihály-fúvós hangszerek, Vaskó Zsolt-fúvóshangszerek / 1:35 min.
 Fonó  edition

Szabados György Elfelejtett ének/Forgotten songs:
musicians: Szabados György-zongora, Dresch Mihály-fúvós hangszerek, Geröly Tamás-ütőhangszerek
Trió / 2:15 min.

Fonó edition

Szabados György és a MAKUZ
Bu-tup / 3:30 min.

archív

  Szabados György filmben felhasznált zenéit hallja 

Látomás a templomban

Bicskei Zoltán filmje a Délvidék múltjáról szól

Online: Magyarhirlap.hu  Pálffy Lajos – 2017.04.03. 00:58

A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be csütörtök este Bicskei Zoltán filmrendező Álom hava című második nagyjátékfilmjét. Az alkotó lapunknak elmondta: a 17. században játszódó bácskai történet szerb és magyar állami támogatásból készülhetett el, és már tárgyalnak a magyarországi forgalmazásáról.

Álom hava 20170403  tovább...

Jelenet a tizenhetedik században játszódó filmből (Fotó: MH)

A híres aracsi templomrom volt a forgatási helyszíne Bicskei Zoltán délvidéki grafikus, filmrendező második nagyjátékfilmjének. Az Álom hava mintegy tízéves munkával készült el. Csütörtök este a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be az alkotást, s lapunknak a rendező, aki a Magyar Művészeti Akadémia tagja, elmondta: a lét újrakezdéséről szól a történet, valamikor az 1680-as években játszódik a hadak által pusztává tett Bácskában. A török háborúkat megjárt, megrokkant Sánta nevű katona, a Hórihorgas nevű deák és szolgájuk, Félszemű, a pusztatemplomba érkezik. Itt, a tábortűznél ismerhetjük meg történetüket és vágyálmaikat: a katona a gyermekét szeretné még látni, a deák a közösséget építené. Neki jelenik meg álmában három jeles uralkodónk. Ezek a film drágább, kosztümös, látomásos jelenetei, ahol Mátyás király kudarcként gondol vissza hódításaira, és arra jut, hogy inkább „a szívet kellett volna művelni”. Szent László pedig éppen földi uralkodásának elhanyagolását bánja már. Bicskei Zoltán úgy fogalmaz: a magyar filmen talán most először megjelenő, Papp Lajos szívsebész által alakított Attila az „arché elfeledett ősi egységét mutatja fel” az álomban.

A csaknem kétórás nagyjátékfilm a Médiatanács anyagi segítségével készülhetett el, ez tette lehetővé, hogy az apránként leforgatott részletekből két, már bemutatott tévéfilm szülessen. A 2008-ban megkezdett forgatás a szerb állam részletekben adott támogatásából folyt, ezért is húzódott el. A szereplők között van a Délvidékről Szilágyi Nándor (Hórihorgas) és Kovács Frigyes (Sánta), míg Magyarországról a táltost alakító Barkó György mellett Székely B. Miklós (Félszemű).

A film operatőre Jován Milinov volt, a zene mások mellett Berecz András, Dresch Mihály és Szabados György nevéhez fűződik.

A rendező azt is elárulta, hogy tárgyalnak a film magyarországi forgalmazásáról, s reményei szerint még áprilisban vetíteni fogják az Álom havát az itteni mozikban.

ÁLOM HAVÁBAN JELRE VÁRVA

Online: magyaridok.hu  2017. ÁPRILIS 5. SZERDA 06:55

.

Anjou Lafayette
.

Napok alatt százezren látták a Kincsemet, amelynek nyitójelenetéhez kísértetiesen hasonlítanak Bicskei Zoltán múlt héten bemutatott, Álom hava című mozifilmjének első képkockái: akasztott embert himbál a szél a magyar tájban. Traumából nincs hiány a magyar történelemben. Kérdés azonban, hogy mi következik a megrázkódtatás után. Hogyan lehet történetté formálni az eseményeket, értelmet adni a kínzó emlékeknek? Erőforrássá válik végül, vagy lehúzó erővé a történelmi tapasztalat? Bicskei Zoltán filmje megmarad a dilemmáknál.

tovább...

A törökdúlás után elnéptelenedett Bácskában, 1690 decemberében – álom havában – apa és lánya előmerészkedik a nádas rejtekéből. Bujdosók, tétovák, elcsigázottak. A megmaradt élet jeleit kutatják, de rajtuk kívül, úgy tűnik, sehol egy teremtett lélek. Aztán mégis: az aracsi pusztatemplomnál tanácstalan férfiakra találnak. Lassan bontakozik ki a történetük.

Elejtett félszavakból megtudjuk, hogy Hórihorgas, a deák ezek között a falak között nevelkedett, Sánta, a katona pedig rég elvesztett családját keresi. Tizenkét év törökországi rabság után jöttek haza, és azt hitték, ifjakat fognak tanítani itt a műveltségre, a betűvetésre és a vitézségre. De az egykor virágzó szent hely már csak rom, a lakói meghaltak vagy elmenekültek.

Új korszak kezdetén állunk – véli Bicskei Zoltán rendező, aki a kultúra és a hit védelmét tartja a legfontosabb feladatnak alkotásában. Hősei azonban tanácstalanok, az értelmetlen pusztítás láttán maguk sem tudják, mihez kezdjenek, merre induljanak, hogyan lehetne új közösségre találni. Jelre várnak. A dilemmák pedig egyre sorakoznak, a kérdések egyre nyugtalanítóbbak, és a választ táltosokkal, szent királyok szellemével találkozva sem sikerül megtalálni. Egyvalaki mégis képes a cselekvésre: Félszemű, az ösztönlény, a megalázott szolga…

A közel tíz évig készült alkotást teljes egészében a természetben forgatták

Sajátos jelenség, hogy Bácskában akár filmről, akár képzőművészetről vagy irodalomról van szó, meghatározó a lírai attitűd. Talán az Alföld szelleme teszi. A szerb–magyar történelmi mozifilm is lírai alkotás, nyelve archaikus, szövegrészei kötött népi imádságokból, irodalmi idézetekből és köznapi beszédből gyúródtak össze. A történetmondás időről időre elhalkul, helyét átveszi a szónál is erősebb dallam. És ez a zene elsöpör mindent, ami prózai. Csöntör táltos (Horváth Csaba) megszólaltatja kezdetleges hangszerét, mi pedig a romok fölött végre kitekinthetünk a végtelen égre, a messzeségbe. Távlatot nyer az egyes emberek küszködése, mert a puszta időtlen és mozdíthatatlan.

Összeköti az itt élő népeket, megidézi a keleti mentalitást is, a világ leghíresebb szárazkertjét, a kiotói Rjóan-dzsit, amelynek különleges ereje abban áll, hogy titkát sohasem sikerül teljes egészében megragadni. Szabályosra gereblyézett homokóceánba ágyazott kövek: az idő óceánjában sodródó Japánt jelképezik. Az alföldi puszta porába írt jeleket ki fejti meg? A kunhalmok titka, az eső- és szélkoptatta faragott kövek üzenete megmarad? A lélek helyeinek természetéhez tartozik, hogy inkább felvetnek, mintsem megválaszolnak kérdéseket…

A délvidéki magyar történelmi filmet teljes egészében a természetben forgatták. Télen, nagy mínuszokban a jégen, amikor enyhült az idő, sárban, nyáron közel ötven fokban. (A mostoha körülmények között volt, aki meg is jegyezte, hogy több eszük van a szappanoperák készítőinek, akik a tengerpartot választják helyszínül.) Az Álom hava közel tíz évig készült, különlegessége, hogy a magyar filmek között elsőként szerepel benne Atilla, az Isten ostora, akit meggyőző erővel alakít Papp Lajos szívsebész.

A vajdasági színészek közül a főbb szerepekben Kovács Frigyest, Szilágyi Nándort és Búza Ákost láthatják a nézők Magyarországon és a határokon túl is: július 21-től Szerbiá­ban, ahol a Magyar Nemzeti Tanács és a budapesti Nemzeti Stratégiaku­tató Intézet támogatásával húsz településen mutatják be a filmet. Nagyváradon a Szent László-ünnepség keretében vetítik, és a tervek szerint Ausztráliába is elviszik.