Bércesi Barbara: Fohász Boldogasszony földjéért (in: Gramofon, 2008-2009 telén)  

Posted by Rudolf Kraus