2020:

info  TENGRI – Mindenség – Szabados György & Kanalas Éva – Improvizációk népdalokra
.

FÜLSZÖVEG:    en_hu_ge

Szabados György és Kanalas Éva koncertje egy teljesen eredeti zenei világ megszólaltatását ígéri. Elmondása szerint, Szabadost mélyen inspirálja az az erős, ősi tiszta hangi világ, ahogyan s amit Kanalas Éva énekel. A Kelet-Ázsiáig visszanyúló és az archaikus énektechnikát őrző és igénylő stílus egy látszólag teljesen ellentétes hangzás-világ megszólaltatására készteti Szabadost, de rögvest kiderül, hogy a kettő végül is összetartozik és teljes harmóniában van. Kanalas kötött népdalait Szabados szabad zenéjének világával veszi körül, a zenei költészet szintjén, amelynek révén egy térben és időben rendkívül tágas zenei élményt kapunk. Úgy tűnik, semmi sincs, amit ne rostálna lassan át és ne kötne bele jellegzetes zenéjébe. S csak csodálni lehet Kanalas Éva hallását, a zavartalan magabiztosságot, ahogyan énekét ebben a szőttes közegben oly magától értetődően zengeti.

Fonó Budai Zeneház 1997.

Kanalas Éva hangjának csengése, énekmódjának hajlékonysága és kedélye, az a lelki tartalom, amit oly magától értetődően közvetít előadásain, egy egészen a Csendes-óceánig terjedő nagy kultúrához, az ún. sztyeppei kultúra hangi világához kötődik, amely korábban az archaikus magyar hangszeres és énekkultúrában is igen meghatározó volt.

Szabados György

Szabados György zongorajátéka, az improvizáció szőttes világa körül ölelte a hangom, elrepített az időtlen végtelenbe, hogy aztán ott magamra hagyjon, újból és újból szülessen a dalom! A magyar népdal, az „árva végtelen” térben zendült, üzen a múltból a jövőbe, a pusztából a hegyekbe, hogy itt maradjon örökre!

Kanalas Éva

Ez a CD Kanalas Éva saját kiadásában jelent meg, Szabados Judit egyetértésével.
Ára: 5.000 Ft + postaköltségek.
A lemezt itt lehet megrendelni: kanalaseva@gmail.com

Liner Notes:   en_hu_ge

Fonó Budai Zeneház 1997:
György Szabados and Éva Kanalas’s concert promises the resonating of a completely original musical world. Szabados says he is deeply inspired by the strong, ancient clear sound world of how and what Éva Kanalas sings. The style that stretches back to East Asia and preserves and demands archaic vocal techniques may at first appear to compel Szabados into a completely opposite world of sound, but it quickly becomes obvious that ultimately the two are belong together and are in complete harmony. Kanalas’s strict folk songs are surrounded by Szabados’s free music world at the level of musical poetry giving us an extremely spacious music experience in space and time. There seems to be nothing that he wouldn’t sift through slowly and incorporate into his distinctive music. And one can only wonder at Éva Kanalas’s perfect pitch, her unbroken self-assurance as she resounds her songs so naturally in this woven medium.

György Szabados:
The ringing of Éva Kanalas’s voice, the flexibility and spirit of her singing, and the spiritual content she so clearly conveys in her performances are linked to the great culture that stretches as far as the Pacific Ocean, to the sound world of the so-called steppe culture, which was once very influential in the archaic Hungarian instrumental and singing culture.

Éva Kanalas:
György Szabados’s piano playing, his world woven of improvisation, embraced my voice, flew me into timeless infinity and then left me alone, so that my song was born again and again! The Hungarian folk song, resounding in the space of “orphaned infinity”, gives a message from the past to the future, from the plains to the mountains, to stay here forever!

This CD is a Éva Kanalas private edition in agreement with Judith Szabados.
Cost: 15 euros + postage (shipping from Hungary), depending on the destination country.

You can order it here: kanalaseva@gmail.com