CD Text Inside Cover

GyörFree Workshop aspires to be a midwife of the new music developing on the fundament of traditions and by improvisation of first-rate importance at the turn of the millenium. It strives to serve this aim with its activity including organization, making workshops, aranging concerts and publishing CD-s.

Therefore it holds to its principal mission to become one of the centres of renewing cultural life especially with its workshop-like programs, to preserve, care and make well-known the compositions coming into being there. Besides, we want to help in preparing the recorded musical and other sounding matters, to guarantee the necessary conditions to this and to establish constructive relations for the sake of the cause.
GyörFree Workshop works in in the belief that its activity serves the most noble purpose: the cultic renewel of human and art of music.

Szöveg a CD doboz belső oldalán:

A GyőrFree Műhely a zenei hаgyománуоk fundamentumán és az elsőrеndű fontosságú improvizativitás mentén születő új zene bábáskodója kíván lenni az ezredfordulón. Szervező, műhelyteremtő, hangversenyrendező és lemezkiadói tevékenységével ezt a célt igyekszik szolgálni.

Elsőrendű feladatának tartja ezért, hogy kivált műhely-szerű rendez­vényeivel a megújuló kulturális élet egyik művészeti központjává váljon, az ott alkotott műveket megőrizze, gondozza és ismertté tegye. A felvett zenei és más hangzó anyagok feldolgozásához segítséget nyújtson, az ehhez szükséges feltételeket megteremtse és ennek érdekében alkotó kapcsolatokat hozzon létre.

A GуőгFrее Műhely abban a hitben munkálkodik, hogy tevékenysége a legnemesebb ügyet szolgálja: az ember és a zeneművészet kultikus megújulását.

 

CD Cover:

Das GyörFree Workshop setzt sich zum Ziel, die Hebamme der neuen Musik zu sein, die auf dem Fundament der Musiktraditionen steht und die Improvisativität von höchster Bedeutung folgend um die Jahrtausendwende zur Entwicklung kommt. Seine Tätigkeiten im Bereich der Organisation, den Veranstaltungen von Workshops und Konzerten, der Veröffentlichung von CDs, dienen diesem Zweck.

Es betrachtet es daher als seine höchste Aufgabe, durch seine Workshop-artigen Veranstaltungen zu einem Zentrum der Künste des sich erneuernden kulturellen Lebens zu werden, die dort geschafften Werke zu bewahren, zu pflegen und bekannt zu machen. Bei der Bearbeitung der aufgenommenen Musik und sonstigem Audiomaterials Hilfe zu leisten, die nötigen Bedingungen zu schaffen und in diesem Interesse, fruchtende Beziehungen zu fördern.

Das GyörFree Workshop arbeitet in der Überzeugung, dass seine Tätigkeiten der nobelsten Angelegenheit dient: der kultischen Erneuerung des Menschen und der Musik.