1 százalék [In: Magyar Szemle, 1997. 1-2.]

1 százalék

Szabados György

.

AZ EZREDFORDULÓ MAGYARSÁGA ma már nyilvánvalóan, történelmének egyik nagy válságát éli.Ennek háttere részben az Európát is alapjaiban megrendítő globális(világ)válság, de ezen belül az az alapvető fontosságú tény is, hogy korábbi történelmi időkkel ellentétben ma testben és lélekben egyaránt szétszaggatott. A hit megrendülése nemcsak a lelket gyöngítette meg, de a szellemet is. Az egész egzisztenciát.

A Magyar Szemle, amely vállalt feladatát tekintve egy hosszabb távra szóló tájékozódás figyelmével munkálkodik, nem mondhat le arról, hogy egy teljesebb, láttatóbb és éltetőbb, az ember számára emelkedettebb szemléletet szolgáljon. Megértvén ennek elsődleges, építő fontosságát, kötelességünknek tartjuk, hogy elmaterializálódott, elszellemtelenedett és hovatovább teljesen etikátlanná váló korunkban rámutassunk ennek súlyos hiányára, a szellem és a lélek nélkülözhetetlen erőforrásaira, és ezért rendszeresen közlünk olyan metafizikai írásokat, amelyek segítik látásunkat és eligazodásunkat szennylepte világunk e mai homályában.

Mert megszenvedett tanulsága e lassan elbúcsúzó terhes századunknak az is, hogy az ember nem csupán test, de lélek s szellem is. És a test halandóbb. S hogy a szellem és a lélek ápolása halaszthatatlanul szükséges. Az élethez, az életben maradáshoz elengedhetetlen a jó tudás, a bölcs megítélés és a hites öntudat. Lényünk ezen állapota kikezdhetetlenebb valóság és éltetőbb erő kell legyen, mint csupán az anyagi javak aggodalmas bebiztosítása. A hitet tudni kell és meg kell erősíteni, a Világot egységében és teljes és egyszerű összefüggéseiben kell látni. A jó munkálkodás s az élet nehézségeinek elviselése nélkül nem megy. A jövő ezen is áll. S ezen egy lehetséges újjászületés.