A Győri Ifjúsági Ház koncertjei [In: Szabados György – Írások I., 2008, 295.old.]

.

A GYŐRI IFJÚSÁGI HÁZ KONCERTJEI  

.

A Győri Ifjúsági Házban a nyolcvanas évek elején máig példaértékű zenei, elsősorban is jazz-zenei szervező tevékenység folyt. A Ház akkori munkatársai, Hartyándi Jenő és a köréje verbuválódott kis csapat, a hely adta lehetőségeken belül egy olyan, évente ismétlődő fesztivál- és koncertsorozatot produkált, amely külföldön is egy csapásra híressé tette a győri jazzéletet, és amelynek jelentős szerepe volt a rendkívül zárt magyar zenei élet megnyitásában, egy tágasabb szemlélet fokozatos kibontakozásában.

Ezek a hangversenyek mindig telt házak előtt zajlottak és rendkívüli hangulatot árasztottak. A még alig érzékelhető politikai változások egyik első jeleként könnyen találkozhatott itt a pódiumon is sok nyugati és keleti muzsikus, elsöprő jó kedélyben, s mégis komoly intenzitásban, szinte varázslatként szólaltatva meg és erősítve fel a hely szellemét, Magyarországnak azt a táját, ahol Kelet-Európában először rombolódott le később az embereket tán igen, de a lelkeket elválasztani lám mégsem tudó drótsövény.

   E sorok írója is aktív és boldog részese lehetett ezeknek az önfeledt esteknek, amelyek „különbejáratú”, nem párt-os élete akkor nem tarthatott sokáig. És szomorú, hogy megfojtásában – a kor „szelleméhez” híven részt vettek hatalmaskodó és hivatalnokoskodó muzsikusok is.

Ám ezt minél hamarabb felejtsük el. Hiszen e szép emlékű és bátor kezdeményezés tizedik évfordulója már csupa örömet idéz.

Legyen hát köszönet utólag azoknak, akik hitükkel, művészetükkel és fáradságos munkájukkal igyekeztek, s akik – ha csak egy-egy órára is el tudták oszlatni a szívünkre és elménkre terpeszkedő homályt.

(1992)