Ajánlás egy iskolai hangszerkészítés-koncepció pályázatához [In: Szabados György – Írások I., 2008, 209-210.old.]

.

AJÁNLÁS EGY ISKOLAI HANGSZERKÉSZÍTÉS-
KONCEPCIÓ PÁLYÁZATÁHOZ
 

(Felkérésre)

.

A magyar társadalom erkölcsi megújulásának sarkpontja az ifjúság eddigieknél sokkal igényesebb nevelése. Ez az alapja és nélkülözhetetlen terepe annak a hosszútávú stratégiának, amely a fölforgatott, szétzilált és szinte elpusztított természetes értékrend helyreállítását célozza. Erre itt kínálkozik a legnagyobb esély.

Ebben a nagyszabású munkában voltaképpen a zeneoktatás, a gyermekek zeneies nevelése, annak a mainál sokkal intenzívebbé és kiterjedtebbé tétele, egy zeneiesebb életformában való megmeríttetés és beágyazottság lenne igazi döntő fontosságú feladat. Hiszen a zene a tiszta kép-letek világát adja, jellemformáló és lélekderítő eszköz és közeg. Amelynek a szükségességéről, becséről és végső soron hatalmas hasznáról nem lehet eleget érvelni.

A pályázat ezért érdemel meg minden támogatást. Az iskolai hangszerkészítés nemcsak a zenének a gyermeknevelésben szükséges, a mainál sokkal nagyobb természetes szerepét, annak állandó jelenlétét szolgálná, de — egy kézműves tevékenység keretében — a szellemhez, az ízléshez, az esztétikumhoz, az akusztikához, a fizikai és kémiai ismeretekhez stb. stb. kötődő igen komplex és szenvedélyes gyakorlatot is jelent, amely a gyermekek szerencsés és tevékeny iskolai időtöltése mellett egy nem kényszerűségen alapuló munkamorál kellő megalapozására is fölöttébb alkalmas.

A pályázat elképzelései ennek a nemes célnak a megvalósulását szándékoznak elősegíteni. Ezt magam is támogatom és ajánlom.

(1997)