Az Esküvő-ről a Norvég TV-nek
[In: Szabados György – Írások I., 2008, 272.old.]

.

AZ ESKÜVŐ-RŐL A NORVÉG TV-NEK  

.

Az Esküvő: belső rítus. Esküvés mindazért, amiért élni érdemes. A Teremtés, a Szerelem, a Társ, a Haza, az Igazság, a Jóakarat — szent fogalmak, melyek az idő hasadékain át megistenítik arcunkat. A múltak e falai — immáron összelőve. Árnyékvilág a földi menet. Honnan — hová?! Fák, emberek, szellemek, mozdulatukban tánc: kisöpörni e pusztítás démonait. Ez az Esküvő.

Itt pörgünk párban az idők végezetéig — ártatlanságunk csókja őrzi, lengeti zászlónk.

(1983. október)