A TÖKÉLETLENSÉG
DICSÉRETE
Hozsánna a vakoknak
akik a lélek tüzén át
közelítnek
s hozsánna néked látó
aki fölfedezed a
világosságot
(1970. VII. 10.)

ÁTRENDEZŐDÉS
Poliganyéziában reform van.
Átrendeződnek rossz szagok.
Pármenüt esznek új gazdagok.
Vigasztalanodnak vigaszok.
Poliganyéziában reform van.
(2007. március)

MAGYAROK
Földbe lapuló népem
már nem hall semmit
nem lát senkit
az Égben
(2007. május 19.)

KODÁLY
A fennsík szentélye vár még
ahol szunnyadozol mester
ki örök ajándék vagy a
felkelő Nap hű vándorainak
Oda készülök bandukoló
magam is tele zsákkal
félálmú bölcs kibontani
hozadékaimat alkuvatlan elébed
Hogy szabad-e még
föltámadni a fényben
Vagy át kell aludni
e földi ígéret setéten omló
hosszú alkonyát?
(2009. május 10.)

NÉMA REQUIEM
Csontjaim fáznak
ereim görcsben
révült vagyok és
köves szívű
izmaim törnek
Már nem engednek fel
csak símogatásnak.
Lopakodva égő
ölelő hullámban
fellángol a lelkem
mégis mint a tarló
és futó jajoknak
halálos pompáján
elsercegi gyötrő
véged évezredem.
(1977. XII. 12.)

JANUÁR
Jöjjetek szentek jöjjetek
öngyilkosok ne legyetek.

CSÍKSOMLYÓ
Nincsen olyan gonoszság a
Földön amit a Mindenható
ne tudna eltörölni
(2010. VI.)

ÁRNYÉK
Ki maga?
Senki.
De tisztességgel.
Tisztesség?
Magyar szó.
Irgalmatlan.

AZ EMBEREK BOLDOGOK
Csak az őrültek boldogtalanok.
Vagy azok, akiknek égi fényük
van és földi igényük.

FÉNY – FOHÁSZ
Ülni és nézni a fényben
ülni a Fény küszöbében
hamvadni pontos imában
a Fényben mi füstös
diafilmeken át van.
S látni: a Földet, a messzit
sötét köréje növekszik
démona szárnya befonja
reped repesz-darabokra
nincs mi összeszögezze
jézusa áll mosolyogva.
Ülni és lenni zokogva
horzsoló csöndbe meredve
ülni a körben s fényben
csendesség üregében
hullámok gordiuszában:
Fény – fohász
kegyelem hamujában.
(1977. február 24.)

IMPROMTU
Ó, szép szegény anyáink
kiknek lassú gólyaszárnyak
már tiszta csillagmezőkön lengik el
reményeiknek édes zsivaját
akiknek álmokon szőtt szavak
lobogózták egykoron
nagyanyák mosolyától a
haláltáborok sátánjaiig a reggelt
s kik hallgattok kertek
ingatag csendjén már
esélytelenül a néma hajnalokon
Ó, ti áldó tekintetűek
akiknek tükre még nem volt temető
akik szemébe néztetek annak is aki kinyomta
a szemet szemetelő szemébe is naponta
(hogy felesküdött gyűlöletén
besarazni szent látomásainkban is a Napot)
Ó, szegény hallgatagok
ti holtig ölelők
akiknek meddő jövőként
gondosan kimagozta öletekben
égi gyümölcseiteket a bűn
s ti kürtőskalács-illatú asszonyok
akik magatokra maradtatok az ész
e vérvörös rengetegén
oly habosan akár a hű
nyárvégi harangszó mit
a tudós ősz vén udvarlásán temet
Ó, szép szegény anyáink
ti öröklét-szeretők
mennyei szirmú szívek
Hol vagytok
hova röppentetek el oly könnyeden itt
az éhek alatt
nincs aki fogja kezünk
már nem tárul otthonotok
éneketek örökre elillant
s mi már szeretni sem szeretünk
Mit vittetek el ó, istenanyák
mit óvott jó honotok
mit rejtegetett az égi szemérem szavatokban
a gólyacsapat mitől búcsúztatott
Miért nem aggódtok immár
és mit hagytatok örökül
hogy a kivámolt Föld
mosdatlan bosszúja vár ránk?
(1983–2009)

AKSZIN
Ennél csöndesebben már
nem tudok járni
a talajjal nem is érintkezem…

ÍTÉLET
Hogy’ mersz ítéletet mondani
Péhm-ről
’ki még a fogadat mosni is
elfelejted?

ÚGY ÁLL AZ ÁBRA
Úgy áll kisfiam
immár az ábra
hogy a „szabadság” lett
Isten szétlopása
(2010. aug. 27.)

HAIKÜ
Vigyázz Jézusom
meg ne sértsd jogaiban
a hazudozót.
(2011. III. 20.)

HAIKU
Hűs zápor után
égi szivárvány néz a
szárítkozóra.