Szabados György Könyvbemutató – Írások II. – Versek 1965-2011

| 2011-12-15 17:00:00 |

december 15. 17:00
csütörtök

A könyvből idéznek és közreműködnek:
mezei kinga
erdélyi györgy
benkő róbert ~ bőgő
márkos albert ~ cselló

In Memoriam Szabados György ~ filmvetítés.

„A Bartók utáni magyar muzsika egyik kiválósága, a zeneszerző-zongoraművész Szabados György posztumusz versgyűjteményét tartja kezében az Olvasó.

Elejtett szavakból tudjuk: Szabados nem költőnek, csak alkalmi versírónak tartotta önmagát. Erről tanúskodik a puszta tény is, hogy az elmúlt évtizedek során csak elvétve közölt verset irodalmi folyóiratokban és kulturális szemlékben, így egészítve ki egy-egy zeneesztétikai tanulmányát, önvallomását.

Kompozícióinak és zenei rögtönzéseinek értelmező lábjegyzetei ezek a versek. Egy minél teljesebb önkifejezésre törekvő sokoldalú alkotóművész feljegyzései, aki a kihagyásos versbeszéd lehetőségeivel élve morálfilozófiai szentenciákat vetett papírra, mélyen átérezve Vörösmarty felismerését: „Nem érez, aki érez / Szavakkal mondhatót.”

A megtervezett költői művekre jellemzően a Versek 1965-2011 is tartalmaz alkalmi rögtönzést, ötletszerű ütempróbát, műhelyforgácsot, töredékben maradt kísérletet, csak beavatottak számára érthető irodalmi és aktuálpolitikai utalást. „

„Mélységesen közösségi ember intelmei ezek a verskezdemények, aki Lao Ce nyomán Az út és erény könyvét igyekezett újrafogalmazni Magyarországon, a huszadik század második felében. Olyan közösségi emberé, aki az elveszített szakralitás visszahódítására tett meg-megújuló kísérletet…”
Hornyik Miklós: Az üdvösség magánya

Szeretettel várunk mindenkit!

MU Színház ~ GyőrFree Műhely ~ B.K.L. Könyvkiadó