Szabados György-est(2014. október 22.)
Tisztelgés Szabados György zeneszerző, zongoraművész emléke és az 1956-os forradalom előtt

Szeretettel meghívjuk a

SZABAD
SZABAD ZENE
SZABADOS GYÖRGY
„Az események titkos története”

című estre, mely

Tisztelgés Szabados György zeneszerző, zongoraművész emléke és az
1956-os forradalom előtt

2014. október 22., Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 8.

PROGRAM:

18.00 Színházterem
Filmvetítés
Szabados György: Az események titkos története – koncertfilm magyar felirattal (premier)

19.30 Koncert: a Grencsó Kollektív Szabados György-műveket játszik
A zenekar tagjai: Grencsó István, Benkő Róbert, Miklós Szilveszter, Pozsár Máté. Vendég: Dresch Mihály

20.30 Halmos Béla terem
Beszélgetés a Kossuth-díjas Szabados Györgyről, aki idén lenne 75 éves, és Az események titkos története című művéről
Résztvevők: Szabados György zenésztársai, egykori barátai
Valamint: Grencsó István fotói Szabados Györgyről
A megnyitót elmondja és a beszélgetést vezeti Balázs Attila író

Az est fővédnöke: Szabados Györgyné
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

A belépés díjtalan.

***

Szabados György zeneszerző, zongoraművész a magyar improvizatív jazz legkimagaslóbb alakja. Születésének 75. évfordulóján, három évvel halála után szeretnénk méltóképpen emlékezni rá, és közkinccsé tenni egyik legfontosabb, legegyedülállóbb darabját, Az események titkos története című művét, abban a formában, amely módon még soha nem került publikum elé ez a kimagasló, nehéz sorsú műve.
Az események titkos története 1983-ban született, improvizatív stílusban és a szerző, Szabados György saját szövege alapján, mely a reneszánsz históriás énekek XX. századi inkarnációjaként mondja el az 1956-os forradalom és szabadságharc eltiprásának történetét. Az erős költői szöveg olyan drámaian és erőteljesen fogalmazza meg szerzője gondolatait és érzelmeit a forradalommal és elnyomással kapcsolatban, valamint oly nyíltsággal beszél 1956 eseményeiről, hogy születésének korában az eredeti (Kobzos Kiss Tamás által énekelt) verset nem lehetett felfedni, publikálni és színpadon előadni. „Kevesen látják meg ma is, hogy ez a nyomorult korszak milyen ‘hozzá méltó’ művészi stílusokat szült. Hiszen ’56-ról tilos volt még beszélni is. Magam már évtizedek óta foglalkoztam a zongorahang preparálásával, hiszen akkor az egész magyar társadalom ‘preparált’ volt. Kézenfekvő volt, hogy a darab szövege – műfaját tekintve históriás ének – is preparált legyen. A szöveg magánhangzóinak rendjét átkomponáltam, így új, úgynevezett metanyelv született, amely titkon elmesélte a valóságot és a forradalom dicsőségét” – beszélt a darabról később a szerző. Az események titkos története egyébként csak néhányszor került közönség elé: 1984-ben, 1986-ban (zárt körben) és 1996-ban.
Az ezt követő nagyon ritka előadások egyike volt a debreceni Csokonai Színházban 2006-ban megtartott koncert Szabados György, Kobzos Kiss Tamás, Grencsó István és Vaskó Zsolt előadásában, melyet a színház videostúdiója, a Csokonai Vizuális Műhely többkamerás felvétellel rögzített (rendező: Mispál Attila). Ez a felvétel képezte az alapját a Duna Televízió filmjének Szabados Györgyről és Az események titkos történetéről. (2006, készítette: Molnár Csaba és Medgyesi Gabriella). Az előadás különlegességét jelentette az is, hogy a szerző ez alkalommal a librettó utolsó két versszakát visszafordította a metanyelvről „magyarra”, s az így hangzott el a színpadon.
Most, 2014-ben a koncertfilmre magyar felirat készült, felfedve Szabados György eredeti, megrázó szépségű szövegét.

A filmvetítés utáni koncerten a Grencsó Kollektív Szabados György műveit adja elő.
„Nem csak zenei munka volt számunkra a Szabadossal eltöltött idő.
Keményen dolgoztunk, de emellett rengeteget beszélgettünk zenéről,
politikáról és sok minden másról. Ez volt az én iskolám:
azóta is igyekszem úgy élni és zenélni, ahogy tőle tanultam.”
Grencsó István