published online Jazz.blog.hu, 2010, 23 October

Szabados György: Írások I. (Tanulmányok, esszék)
B.K.L. Kiadó

Szabados György a magyar jazz doyenje 70 éves. És itt a „magyar jazz” kifejezés alatt nem a Magyarországon megszülető bármilyen jazzt kell értenünk, hanem azt a zenét, amely az afro-amerikai fekete zene és a magyar hagyományokból megszületett – mondanunk sem kell: Szabados munkássága nyomán. Szabados életútja abból a szempontból a mai napig egyedülálló, hogy megmutatja, miként lehetséges egy következetesen felépített, zárt rendszerben megtalálni a szabadságot. De egyedülálló azért is, mert a magyar jazz nagy alkotói közül csak őt nevezhetjük egyúttal komoly gondolkodónak és olyan mesternek, aki mellett a mai magyar jazz legkreatívabb alkotói nőttek fel.


Szabados György írásai most gyűjteményes kötetekbe foglalva is megjelennek (eddig én a „Tanulmányok és Esszék” alcímű I. kötettel találkoztam). Nem könnyű szövegekről van szó, a szombathelyi B.K.L. kiadó a Győr Free Műhellyel közösen csakis a jazz iránt mélyebb érdeklődést mutató zenebarátokra gondolhatott. Mégis azt kell mondanunk, hogy a rétegolvasmány zenetörténeti forrásművé szövi a hosszú évek során itt-ott, eldugott helyeken megjelent írásokat. Kodályon és Bartókon  keresztül a zenei anyanyelv kérdéséről, a jazz és népzene viszonyáról, a repetitív zenéről, általában a zene eredetéről, a rögtönzéshez szükséges magatartásról, kompozíciós módszerekről, más zeneszerzőkről (például laudációkat), saját művekről és tapasztalatokról olvashatunk Szabados sajátos fogalmazásmódjában.