Szabados György és Kanalas Éva koncertje egy teljesen eredeti zenei világ megszólaltatását ígéri.Elmondása szerint , Szabadost mélyen inspirálja az az erős, ősi tiszta hangi világ ahogyan s amit Kanalas Éva énekel. A Kelet-Ázsiáig visszanyúló és az archaikus énektechnikát őrző és igénylő stílus egy látszólag teljesen ellentétes hangzás-világ megszólaltatására készteti Szabadost, de rögvest kiderül, hogy a kettő végül is összetartozik és teljes harmóniában van. Kanalas kötött népdalait Szabados szabad zenéjének világával veszi körül, a zenei költészet szintjén, amelynek révén egy térben és időben rendkívül tágas zenei élményt kapunk.Úgy tűnik semmi sincs amit ne rostálna lassan át és ne kötne bele jellegzetes zenéjébe.S csak csodálni lehet Kanalas Éva hallását, a zavartalan magabiztosságot, ahogyan énekét ebben a szőttes közegben oly magától értetődően zengeti.“ 

The concert of György Szabados with Éva Kanalas anticipates the evoking of a completely original music world. According to the words of Szabados, he is deeply inspired by the strong, archaic, and pure vocal world as and how Éva Kanalas is singing. This style reaching back to East-Asia keeps and requires an archaic singing technique, which urges Szabados to fall back on performing a seemingly contrary sound world, but it turns out immediately that both belong together and are in total harmony. The folk songs, with strict structure performed by Kanalas, are surrounded by Szabados’ world of free music at the level of musical poesy, and due to this effect, we enjoy an extraordinarily wide musical experience. It seems that there is nothing which he wouldn’t filter and tie into the tissue of his characteristic music. One can only admire Éva Kanalas’ musical hearing, her undisturbed self-confidence, contributing to the way she presents her singing so self-evidently in this sphere.