Bicskei Zoltán 2017: Álom hava (The months of dreams) – Movie – excerpts

Időtartam (Time / Dauer):

0:24 rész (excerpt / Ausschnitt)

1680-nak Álom havában /december archaikus neve/ pár rongyos vánszorog a fehér havon. A török dúlásban kiürült Bácska pusztaságán több napi járóföldre sehol senki. A történet indulásakor három embercsoport különös bemutatkozó „rítusát” látjuk a fehér végtelenben. Egyenként érkeznek a boltozat nélküli, romjaiban is monumentális Pusztatemplom falai közé. A török fogságból szabadult Deák, Sánta és Félszemű rég vesztett otthonát és helyét keresné. A hosszú fogság alatt kialakult egymást fojtó szoros kötelékben terveznek új életlehetőséget: a tett bűvöletében élő rokkant katona, a tudáshívő ideák rabja Deák és szolgájuk, a földközeli Félszemű. A romok közt, a görcsöket fölöldó, melegítő tűznél az éh csillapodásával mindenkiből fölbuggyan saját vágy álma. A változó belső képzelet illetve az önmagukról téves képzettel élő emberek közt elfojott dráma alakul és időnként erőszak villan. Múltjukkal ismerkedünk, egyéni tragédiáikkal. A szereplők többsége árvaságban él a világból kiszakítottan, öntudatlan tépettséggel pusztítva maga körül.
.

A romtemplomba érkezik a rejtélyes titkokat őrző Öreg táltos, és vele a rettegésben élő, finom idegzetű Lánya is. Az Öreg pár mondattal világokat nyit. Vetni való magok szétosztásával próbálja új életre indítani – és egyben tartani – a társaságot, de e tette is csak a megosztó erőket hívja elő a magukkalsem békélő emberekből.
Rövid időre egy másik, énekes táltos érkezik a tűz mellé. Keserű és kiábrándult, rég feladta önnön feladatát. Vadul kopogó facimbalmának szárnyalása mégis mindenkiben megmozgatja a lelket.
Egy-egy gyötrő pillanatban a szereplőknek pont e furcsa, boltozat nélküli templomrom villant új lehetőségeket.
Az önmagával is kíméletlen Sántában érik meg elsőként egy új szerep: mindenáron apa lenni, fellelni az elveszett gyermekét. Korábbi vágyait odahagyva megszállottsággal indul fia felé. A Deák, közösségépítő feladata természetét nemismervén, béna lélekkel évődik, – szellemi éretlensége okán – egyre mélyebb tanácstalanságban. Pusztulása kivédhetetlen.
A történet menetét nemcsak a szereplők múltjainak villanásai, de a befelé révülő Deák három látomása is megszakítja. Elsőként Mátyás király jelenése, ki sikeres földi uralmát a Mennyekben immár kudarcként fájlalja s a szív művelését, egy új boltozat építését tartaná követendőnek.
Másodikként László király, aki országa elleni árulásának tartja, hogy uralma alatt a lélek tisztaságát tartva elsőbbnek elhanyagolta a földi uralkodást.
Harmadikként Attila király jelenik meg, aki az arché elfeledett ősi egységét mutatja föl az újidők tükrében. A távlatos idők nagy folyamát rajzolja föl reményként.
A filmben többször utalnak egy Csodabaltára. A film végén kiderül, hogy az Öreg táltos rejtegeti.  Őseitől kapott feladatának egyike a balta továbbadása, de sem erre, sem a Lánya őrzésére nem talál megfelelőt maga körül. Halála közeledtével a baltát mégis a legszellemiesebbre, a Deákra bízza. De a balta csodája nem mutatkozik, ehhez az emberi méltóság, igaz tettek kellenének. A Csodabalta, mint remény és lehetőség vonul végig a filmen. Tett és hit formálódik a kiürült, új életet, új civilizációt követelő pusztaságban, de a megvalósulása itt, az boltozat nélküli Aracs pusztatemplomban, a sérült emberek gyengeségén elbukik.
Az önmagukat a kimerülésig és a másik megsemmisítésén át kereső, állandóan vívódó szereplők, a magába mélyedő Deák kivételével, elindulnak vélt céljaik felé. A réten elsőként az Öreget öli meg kapzsiságában, a „véletlen” segedelmével a Félszemű. Megerőszakolja annak Lányát, majd további magokat keresve visszatér a romhoz ahol dühödt sértettségében, sebzett ösztönnel végez a gondolataiban keresgélő Deákkal is. A Deák utolsó látomásában nevelőapja, az egykori aracsi pap jelenik meg, aki az Öreg táltos sugallatát erősítve, a végső nyugalomba segíti a Deák lelkét. A teljesen magára maradt, félelmében szinte félholttá vált Lány az, aki eltemeti a holtakat és magához veszi a Csodabaltát.
A film zárórészében a vakító, nyári Sóskopó szikes pusztaságán vánszorog a teljesen összeomlott. Félszemű, árva kóróként sodorja kiürült lelkét a szél. A fölvérzett, rátelepülő mocskosság terhe alatt, öntudatlan a megváltó halált keresi. Találkozása a Lánnyal és a Sánta meglelt fiával lesz mindannyiuk megmérettetése. A legtöbbet szenvedett Lány áldozathozatala, az újrainduló élet természetes egyszerűdége, és a fiatal fiú nagyvonalúsága lesz átváltozásuk, illetve a jövő záloga. Egy mégis megújuló életé a végtelen sík óriásinak tűnő boltozata alatt. A pusztai kórók Életfája mellett. 

Rendező: Bicskei Zoltán
Forgatókönyvíró: Bicskei Zoltán
Dramaturg: Fonyódi Tibor
Operatőr: Jovan Milinov

Szereplők: Szilágyi Nándor, Kovács Frigyes, Tóth Anita, Barkó György, Horváth Csaba, Mercs János, Székely B. Miklós, Dánielfy Zsolt

It is 1680 – the time of dreamt snow after the Turkish invasion. In the deserted plains of Bácska a living soul cannot be found in a few-days’ walk. Three former prisoners returning from their Turkish captivity – Long-Legged, Lame and One-Eyed – appear among the crumbling walls of a huge abandoned church without a roof. They are looking for their long lost home. How to revive a disappeared civilization? What is the survivors’ personal duty? Without a roof, a collapse is inevitable.

Álom hava – történelmi film Bicskei Zoltán rendezésében Szabados György zenéjével. Megjelent DVD-n:

Örömmel értesítek minden érdekeltet, hogy Bicskei Zoltán délvidéki (Magyarkanizsa) rendező ÁLOM HAVA című magyar-szerb koprodukcióban létrejött történelmi eposza megjelent DVD lemezen.

A DVD lemezen megtalálható film mellett annak zenéje, továbbá forgatási képek, az Aracs című folyóirat Álom hava különszáma és még sok más extra-anyag. A zenék egy része Szabados György alkotása.

A film magyar nyelven beszél, de angol és szerb felirattal is megtekinthető.

  2017: Bicskei Zoltán “Álom hava” – részletek Szabados György felvételeiből

A DVD magyarországi ára: 3.000 Ft, mely tartalmazza az ÁFA összegét.
Az ár nem tartalmazza a postaköltséget, mely Magyarországra, posta csomagként feladva további ~1800 Ft.
Amennyiben rendelni szeretne, kérem küldje el rendelését, postacímét, nevét, telefonszámát alábbi címre: venczel.endre@gmail.com és/vagy endre.venczel@anjoulafayette.com vagy keressen a +36-20-331-7112 telefonszámon.
Javasolt fizetési mód: átutalás – részleteket az érintettekkel közvetlenül közlünk.
Egyeztetés nyomán lehetséges a postai utánvétes vásárlás is.

Tisztelettel,
Venczel Endre, a film forgalmazója
Anjou Lafayette BT

SOUNDTRACK

The film will include following music by György Szabados:

Szabados György: Három ének (kantáta Babits Mihály verseire) Three songs(Cantata on poems by Mihály Babits),
played by Dohnányi Ernő orchestra, conductor: Gábor Hollerung   3 min.
From the Győrfree publication, copyright holder: Fülöp Péter gyorfreemuhely@gmail.com 06-20-217-56-99

Copyright holder of the composer: Judit Szabados

Szabados György and MAKUZHomoki zene/Sand music
Holtág, 3 min.

Adyton editing

Szabados György: Az események titkos története/The Secret History of events….:
from 1st CD-ről 1. from –  1:35 min.
/musicians: Szabados György-piano, Kobzos Kiss Tamás-song, Dresch Mihály and Vaskó Zsolt wind instruments/
Fonó  edition

Szabados György Elfelejtett ének/Forgotten songs:
/musicians: Szabados György-piano, Dresch Mihály-wind instruments, Geröly Tamás-percussions
/ Trió:  2:15 min.

Fonó edition

Szabados György and MAKUZ
Bu-tup, 3:30 min.

archív

  Listen to the music in the movie 

Kiegészítő információk (Related items /ergänzende Informationen):

related_items  Bicskei Zoltán
  IMDb

Corrections and additions are welcome – please contact webmaster: info@györgy-szabados.com