Bicskei Zoltán 2017: Álom hava (The months of dreams) – Movie – excerpts

Időtartam (Time / Dauer):

0:24 rész (excerpt / Ausschnitt)

1680-nak Álom havában /december archaikus neve/ pár rongyos vánszorog a fehér havon. A török dúlásban kiürült Bácska pusztaságán több napi járóföldre sehol senki. A történet indulásakor három embercsoport különös bemutatkozó „rítusát” látjuk a fehér végtelenben. Egyenként érkeznek a boltozat nélküli, romjaiban is monumentális Pusztatemplom falai közé. A török fogságból szabadult Deák, Sánta és Félszemű rég vesztett otthonát és helyét keresné. A hosszú fogság alatt kialakult egymást fojtó szoros kötelékben terveznek új életlehetőséget: a tett bűvöletében élő rokkant katona, a tudáshívő ideák rabja Deák és szolgájuk, a földközeli Félszemű. A romok közt, a görcsöket fölöldó, melegítő tűznél az éh csillapodásával mindenkiből fölbuggyan saját vágy álma. A változó belső képzelet illetve az önmagukról téves képzettel élő emberek közt elfojott dráma alakul és időnként erőszak villan. Múltjukkal ismerkedünk, egyéni tragédiáikkal. A szereplők többsége árvaságban él a világból kiszakítottan, öntudatlan tépettséggel pusztítva maga körül.
.

A romtemplomba érkezik a rejtélyes titkokat őrző Öreg táltos, és vele a rettegésben élő, finom idegzetű Lánya is. Az Öreg pár mondattal világokat nyit. Vetni való magok szétosztásával próbálja új életre indítani – és egyben tartani – a társaságot, de e tette is csak a megosztó erőket hívja elő a magukkalsem békélő emberekből.
Rövid időre egy másik, énekes táltos érkezik a tűz mellé. Keserű és kiábrándult, rég feladta önnön feladatát. Vadul kopogó facimbalmának szárnyalása mégis mindenkiben megmozgatja a lelket.
Egy-egy gyötrő pillanatban a szereplőknek pont e furcsa, boltozat nélküli templomrom villant új lehetőségeket.
Az önmagával is kíméletlen Sántában érik meg elsőként egy új szerep: mindenáron apa lenni, fellelni az elveszett gyermekét. Korábbi vágyait odahagyva megszállottsággal indul fia felé. A Deák, közösségépítő feladata természetét nemismervén, béna lélekkel évődik, – szellemi éretlensége okán – egyre mélyebb tanácstalanságban. Pusztulása kivédhetetlen.
A történet menetét nemcsak a szereplők múltjainak villanásai, de a befelé révülő Deák három látomása is megszakítja. Elsőként Mátyás király jelenése, ki sikeres földi uralmát a Mennyekben immár kudarcként fájlalja s a szív művelését, egy új boltozat építését tartaná követendőnek.
Másodikként László király, aki országa elleni árulásának tartja, hogy uralma alatt a lélek tisztaságát tartva elsőbbnek elhanyagolta a földi uralkodást.
Harmadikként Attila király jelenik meg, aki az arché elfeledett ősi egységét mutatja föl az újidők tükrében. A távlatos idők nagy folyamát rajzolja föl reményként.
A filmben többször utalnak egy Csodabaltára. A film végén kiderül, hogy az Öreg táltos rejtegeti.  Őseitől kapott feladatának egyike a balta továbbadása, de sem erre, sem a Lánya őrzésére nem talál megfelelőt maga körül. Halála közeledtével a baltát mégis a legszellemiesebbre, a Deákra bízza. De a balta csodája nem mutatkozik, ehhez az emberi méltóság, igaz tettek kellenének. A Csodabalta, mint remény és lehetőség vonul végig a filmen. Tett és hit formálódik a kiürült, új életet, új civilizációt követelő pusztaságban, de a megvalósulása itt, az boltozat nélküli Aracs pusztatemplomban, a sérült emberek gyengeségén elbukik.
Az önmagukat a kimerülésig és a másik megsemmisítésén át kereső, állandóan vívódó szereplők, a magába mélyedő Deák kivételével, elindulnak vélt céljaik felé. A réten elsőként az Öreget öli meg kapzsiságában, a „véletlen” segedelmével a Félszemű. Megerőszakolja annak Lányát, majd további magokat keresve visszatér a romhoz ahol dühödt sértettségében, sebzett ösztönnel végez a gondolataiban keresgélő Deákkal is. A Deák utolsó látomásában nevelőapja, az egykori aracsi pap jelenik meg, aki az Öreg táltos sugallatát erősítve, a végső nyugalomba segíti a Deák lelkét. A teljesen magára maradt, félelmében szinte félholttá vált Lány az, aki eltemeti a holtakat és magához veszi a Csodabaltát.
A film zárórészében a vakító, nyári Sóskopó szikes pusztaságán vánszorog a teljesen összeomlott. Félszemű, árva kóróként sodorja kiürült lelkét a szél. A fölvérzett, rátelepülő mocskosság terhe alatt, öntudatlan a megváltó halált keresi. Találkozása a Lánnyal és a Sánta meglelt fiával lesz mindannyiuk megmérettetése. A legtöbbet szenvedett Lány áldozathozatala, az újrainduló élet természetes egyszerűdége, és a fiatal fiú nagyvonalúsága lesz átváltozásuk, illetve a jövő záloga. Egy mégis megújuló életé a végtelen sík óriásinak tűnő boltozata alatt. A pusztai kórók Életfája mellett. 

Rendező: Bicskei Zoltán
Forgatókönyvíró: Bicskei Zoltán
Dramaturg: Fonyódi Tibor
Operatőr: Jovan Milinov

Szereplők: Szilágyi Nándor, Kovács Frigyes, Tóth Anita, Barkó György, Horváth Csaba, Mercs János, Székely B. Miklós, Dánielfy Zsolt

In December 1680 (the title ‘Month of dreams’ refers to the archaic name of December) some ragged figures are trudging in the white snow. They return from the Turkish captivity. The wide fields of Bácska are deserted after the wars with the Turks. No human being far and wide. The three persons, the Scribe, the Lame and the One-Eyed, looking for their lost homes, arrive one by one to the ruined church without roof. They discuss vital questions: how to revive the destructed civilization? What is the duty of the survivors? Is a collapse inevitable? 

Álom hava – történelmi film Bicskei Zoltán rendezésében Szabados György zenéjével. Megjelent DVD-n:

Örömmel értesítek minden érdekeltet, hogy Bicskei Zoltán délvidéki (Magyarkanizsa) rendező ÁLOM HAVA című magyar-szerb koprodukcióban létrejött történelmi eposza megjelent DVD lemezen.

A DVD lemezen megtalálható film mellett annak zenéje, továbbá forgatási képek, az Aracs című folyóirat Álom hava különszáma és még sok más extra-anyag. A zenék egy része Szabados György alkotása.

A film magyar nyelven beszél, de angol és szerb felirattal is megtekinthető.

  2017: Bicskei Zoltán “Álom hava” – részletek Szabados György felvételeiből

A DVD magyarországi ára: 3.000 Ft, mely tartalmazza az ÁFA összegét.
Az ár nem tartalmazza a postaköltséget, mely Magyarországra, posta csomagként feladva további ~1800 Ft.
Amennyiben rendelni szeretne, kérem küldje el rendelését, postacímét, nevét, telefonszámát alábbi címre: venczel.endre@gmail.com és/vagy endre.venczel@anjoulafayette.com vagy keressen a +36-20-331-7112 telefonszámon.
Javasolt fizetési mód: átutalás – részleteket az érintettekkel közvetlenül közlünk.
Egyeztetés nyomán lehetséges a postai utánvétes vásárlás is.

Tisztelettel,
Venczel Endre, a film forgalmazója
Anjou Lafayette BT

SOUNDTRACK

The film will include following music by György Szabados:

Szabados György: Három ének (kantáta Babits Mihály verseire) Three songs(Cantata on poems by Mihály Babits),
played by Dohnányi Ernő orchestra, conductor: Gábor Hollerung   3 min.
From the Győrfree publication, copyright holder: Fülöp Péter gyorfreemuhely@gmail.com 06-20-217-56-99

Copyright holder of the composer: Judit Szabados

Szabados György and MAKUZHomoki zene/Sand music
Holtág, 3 min.

Adyton editing

Szabados György: Az események titkos története/The Secret History of events….:
from 1st CD-ről 1. from –  1:35 min.
/musicians: Szabados György-piano, Kobzos Kiss Tamás-song, Dresch Mihály and Vaskó Zsolt wind instruments/
Fonó  edition

Szabados György Elfelejtett ének/Forgotten songs:
/musicians: Szabados György-piano, Dresch Mihály-wind instruments, Geröly Tamás-percussions
/ Trió:  2:15 min.

Fonó edition

Szabados György and MAKUZ
Bu-tup, 3:30 min.

archív

Kiegészítő információk (Related items /ergänzende Informationen):

related_items  Bicskei Zoltán
  IMDb
  Niczky Emőke: Hét perc katarzis örökre [In: Magyar Hírlap, 2012. március 24., 13.old.]

Corrections and additions are welcome – please contact webmaster: info@györgy-szabados.com