Mezei Szilárd – Szabados György Connections

Posted by Rudolf Kraus

Mezei Szilárd about Szabados György (excerpt from an Interview)

–  Who are the two others?

–  Szilárd MEZEI: “The other master – if one can say so, having an even bigger influence on me – is György Szabados. His art and views, as well as his intellectual approach are crucial for my relationship with music as with the world and philosophy till today. I think he is one of the most important living Hungarian thinkers. I started to listen to and study his music intensively from 1990 when I started to focus on improvizative music. We met a few times in the nineties and during one of my visits in 2002 he suggested to play in a duo. The offer was very dignifying and I was maybe a bit frightened, since – although I don’t like the expression – I considered him as my role model and I still do. I have learned a lot during the rehearsals: I experienced this playing music together as a revelation, an initiation. Further to the duo I played several times in MAKUZ, in Szabados’ orchestra. The working connection is alive until now in a certain form, as a friendly contact remains alive too, through Győrfree and its enthusiast leader, our common friend, Péter Fülöp.”

 

Mezei Szilárd szavai Szabados Györgyről – interjúrészlet

 – Ki a másik kettő?

Mezei Szilárd: „A másik – ha lehet azt mondani, még nagyobb hatású – mester számomra mindenféleképpen Szabados György. Az ő művészete és szemlélete, szellemi hozzáállása a mai napig meghatározó úgy a zenével, mint a világgal, a filozófiával való viszonyomban. Úgy gondolom: ő az egyik legfontosabb ma élő magyar gondolkodó. Szabados zenéjét tulajdonképpen attól kezdve hallgattam és tanulmányoztam behatóan, amikor 1990-ben improvizatív zenével kezdtem foglalkozni. Néhány alkalommal személyesen is találkoztunk a kilencvenes években, azután 2002-ben egy látogatásom során felvetette, hogy játszunk együtt duóban. Nagyon megtisztelő volt ez az ajánlat, egy kicsit talán meg is ijedtem, hiszen – bár nem szeretem ezt a kifejezést – a példaképemnek tartottam és tartom ma is. A próbák során nagyon sokat tanultam, igazi revelációként, beavatásként éltem meg ezeket a közös zenéléseket. A duón kívül többször felléptem Szabados zenekarában, a MAKUZ-ban is. A közös munka valamilyen szempontból a mai napig tart, ahogy – a Győrfree-n, és annak lelkes vezetője, közös barátunk, Fülöp Péteren keresztül – tart egy baráti kapcsolat is.

Szilárd Mezei über György Szabados (Auszug aus einem Interview)

–  Wer sind die zwei anderen?

– Szilárd MEZEI: “Der andere Meister – wenn man das sagen kann, hatte eine noch größere Wirkung – ist György Szabados. Seine Kunst und Sichtweise, geistige Haltung sind für mich bis heute bestimmend in meiner Beziehung zur Musik, wie auch zur Welt und zur Philosophie.  Ich meine, er ist einer der wichtigsten, heute lebenden ungarischen Denker. Ich habe die Musik von Szabados eigentlich ab der Zeit gehört und gründlich studiert, als ich mich 1990 mit der improvisativen Musik zu beschäftigen begann. Einige Male haben wir uns in den neunziger Jahren persönlich getroffen, und während eines Besuchs im Jahr 2002 hat er vorgeschlagen, daß wir im Duo spielen. Das Angebot war für mich sehr ehrenhaft, und vielleicht war ich etwas erschrocken, da – obwohl ich den Ausdruck nicht mag – ich ihn als mein Vorbild betrachtet habe, und so ist es heute noch. Während den Proben habe ich sehr viel gelernt, ich habe dieses gemeinsame Musizieren jeweils als eine Offenbarung, als Einweihung erlebt. Außer dem Duo bin ich öfters im Orchester von Szabados, mit MAKUZ aufgetreten. Die gemeinsame Arbeit wird irgendwie heute noch fortgesetzt, wie auch die freundschaftliche Beziehung durch Győrfree und seinen begeisterten Leiter, unseren gemeinsamen Freund, Péter Fülöp.

 

1) Mezei Szilárd track: “Itt /Here – In Memoriam György Szabados” recorded 2014, 28 & 29. Dec.

Info about CD: SZILÁRD MEZEI 12 WOODPECKER: 13 Woodpecker
2016, 05. Februar release:
Online release: https://szilardmezei.bandcamp.com/album/13-woodpecker-2014

SZILÁRD MEZEI 12 WOODPECKER:
Szilárd MEZEI – viola
Andrea BERENDIKA – flute, alto flute
Bogdan RANKOVIĆ – alto sax, bass clarinet
Gabrijela KOSO – bassoon
Nemanja MIHAILOVIĆ – bassoon
Ádám MEGGYES – trumpet
Branislav AKSIN – trombone
Kornél PÁPISTA – tuba
Christoph JAHN – cello
Marina DŽUKLJEV – piano
Maja RADOVANLIJA – acoustic guitar
Ervin MALINA – double bass
Szilveszter MIKLÓS – drums

.
1. C –dur Choral Op. 1 „Winter“ 10:03
2. Lady Macbeth behajózott / Lady Macbeth Arrived by Boat 18:34

audio  3. Itt / Here (In Memoriam György Szabados) 14:33

Compositions by Szilárd Mezei
Artwork by Erzsébet Mezei – mezeierzsebet.com

2) Szabados György & Mezei Szilárd Duo, Live at House of Art, Magyarkanizsa, 2003, 11. April

audio info  2003: Szabados György & Mezei Szilárd – Magyarkanizsa, 2003.

Publicity for the concert:

At 8 p.m. on Friday, April 11th a concert by György Szabados and Szilárd Mezei will take place in the House of Arts in Magyarkanizsa. This will be the first common presentation of the world famous pianist/composer and of one of the most outstanding composers/violists of Vajdaság. The poster announces the concert of the duo Szabados-Mezei with the title: “Long awaited encounters”, since the concert promises to offer an extraordinary musical event and experience. The world famous Hungarian pianist/composer György Szabados performs for the first time a program together with the viola player/composer Szilárd Mezei from Zenta, who is also drawing form the Hungarian musical mother tongue. Szabados is one of the determining personalities of contemporary music rooted in Hungarian folk music. He is – according to György Ligeti – one of Europe’s most excellent Hungarian composers. He is called in Western-Europe “today’s Bartók”, and he is considered as an organic successor of the oeuvre of Bartók and Kodály. He had and still has crucial impact on the contemporary music of the region of Southern Hungary (today Wojwodina, Serbia). Szilárd Mezei is an appreciated composer, more and more well-known among improvizative musicians’ circles, and has obtained several European and domestic awards. Currently he is composer of the Choreographic Center from Orléans run by the world famous József Nagy. The joint appearance in the Southern Region performed by these two composers, the elder master and younger student, both coming from the same roots, the common creation of the worthy representatives of organic improvisation giving a determining shape, has been preceded by several months of preparation.

Entrance fee: 80 dinars

Magyar Szó, 5-6 April 2003

see “Poster of the performance

 

3) Szabados György & Mezei Szilárd Duo, Live at Porgy & Bess, Vienna, Austria, 2009, 24. November

audio info  2009: Szabados György & Mezei Szilárd – Bécs, 2009.

2) Szabados György & Mezei Szilárd Duó – élő adás felvétele Magyarkanizsán a Művészetek Házában 2003. április 11.-én.

audio info  2003: Szabados György & Mezei Szilárd – Magyarkanizsa, 2003.

A koncert meghirdetése e szavakkal:

Április 11-én, pénteken 20 órai kezdettel a kanizsai Művészetek Házában koncertezik Szabados György és Mezei Szilárd. Ez lesz a világhírű zongorista/zeneszerző és az egyik legkiemelkedőbb kortárs vajdasági zeneszerző/brácsás első közös bemutatkozása.
Rég várt találkozások címmel hirdeti a plakát a Szabados–Mezei duó hangversenyét, hiszen egy nem mindennapi zenei élményt és eseményt ígérő koncertről van szó. A világhírű magyar zongoraművész/zeneszerző Szabados György első ízben készít közös estet a szintén magyar zenei anyanyelvből indíttatott zentai Mezei Szilárd brácsással, zeneszerzővel. Szabados a magyar népzenei gyökerű kortárs zene egyik meghatározó egyénisége. Ligeti György szerint Európa egyik legjelesebb magyar zeneköltője, Nyugat-Európában mai Bartóknak nevezik, a Bartók–Kodály életmű szerves folytatójaként tekintenek a művészre. Meghatározó hatása volt és van a délvidéki kortárs zenére. Mezei Szilárd mint zeneszerző is megbecsült, Európában egyre ismertebb kortárs improvizatív zenei körökben, több európai és hazai díj birtokosa. Jelenleg a világhírű Nagy József Orléans-i Koreográfiai Központjának zeneszerzője. Kiemelten fontos esemény az egy tőről fakadó zeneszerzőknek, az idős mesternek és fiatalabb tanítványának közös délvidéki megjelenése, a meghatározó formát adó szerves rögtönzés méltó képviselőinek közös alkotása, amelyet több hónapos felkészülés előzött meg.
A belépő 80 dinár.

Magyar Szó, 2003. április 5-6.

Ld. az előadás plakátját

 

3) Szabados György & Mezei Szilárd Duója élő adás Bécsben 2009. november 24.-én a Porgy & Bess Jazz-klubban

audio info  2009: Szabados György & Mezei Szilárd – Bécs, 2009.

2) Szabados György & Mezei Szilárd Duo, Live im Kunsthaus, Magyarkanizsa, 2003, 11. April

audio info  2003: Szabados György & Mezei Szilárd – Magyarkanizsa, 2003.

Werbung  für das Konzert:

Am Freitag den 11. April, um 20 Uhr findet ein Konzert mit György Szabados und Szilárd Mezei im Kunsthaus in Magyarkanizsa statt. Das wird der erste gemeinsame Auftritt des weltbekannten Pianisten/Komponisten und eines der hervorragendsten Komponisten/Bratschisten von Vajdaság sein. Das Plakat verkündet das Konzert des Szabados-Mezei Duo mit dem Titel: Lange erwartete Begegnungen, da das Konzert ein nicht alltägliches musikalisches Erlebnis und Ereignis verspricht. Der weltberühmte ungarische Pianist/Komponist György Szabados bietet das erste Mal ein Programm zusammen mit dem Bratschist/Komponist Szilárd Mezei aus Zenta, der ebenfalls aus der ungarischen musikalischen Muttersprache schöpft. Szabados ist einer der bestimmenden Persönlichkeiten der zeitgenössischen Musik, die in der ungarischen Volksmusik wurzelt. Er ist – laut György Ligeti – einer der meist ausgezeichneten ungarischen Komponisten in Europa, in West-Europa wird er „Bartók von heute“ genannt, und er wird als organischer Fortsetzer des Oeuvre Bartóks und Kodálys angeschaut. Er hatte und hat immer noch bestimmende Wirkung auf die heutige Musik der Region Südungarn (heute: Wojwodina, Serbien). Szilárd Mezei ist auch eingeschätzter Komponist, in Kreisen der improvisativen Musik immer mehr bekannt und hat verschiedene europäische und einheimische Preise erhalten. Im Moment ist er Komponist des Choreographic Center von Orléans unter der Leitung des weltberühmten József Nagy. Mehrere Monate Vorbereitung ging dem gemeinsamen Auftritt der zwei Komponisten voraus, dem älteren Meister und dem jüngeren Schüler, beide aus denselben Wurzeln entwachsen. Es handelt sich um eine gemeinsame Schöpfung der würdigen Vertreter der organischen Improvisation.

Eintritt: 80 Dinars

Magyar Szó, 5.-6. April 2003

siehe auch “Poster der Veranstaltung

 

3) Szabados György & Mezei Szilárd Duo, Live im Porgy & Bess, Wien, Österreich, 2009, 24. November

audio info  2009: Szabados György & Mezei Szilárd – Bécs, 2009.

For more Info about Mezei Szilárd go to:
Who’s Who – Mezei Szilárd
Homepage